Juridik

Positivt utfall för Hoist Finance i skattemål

Högsta förvaltningsdomstolen finner till Hoist Finances fördel och slår fast kammarrättens dom från december 2019.

Publicerad 2021-06-03

Högsta förvaltningsdomstolen ger Hoist Finance rätt i ett skattemål och slår fast kammarrätten beslut till Hoist Finances fördel från den 2 december 2019. Målet avsåg ett bolag förvärvat år 2012 med outnyttjade skattemässiga underskott vilka kvittades mot vinster under 2012-2014. Tvärtemot Skatteverket ansåg kammarrätten att Hoist Finance hade rätt att utnyttja underskotten. Underskottens värde uppgick till cirka 30 miljoner kronor. Det skriver Hoist Finance i ett pressmeddelande.

Domen har ingen påverkan på det andra kvartalets resultat, skriver Hoist Finance.

Platsannonser

Logga in