FinansNyhet

Poolias styrelse avvisar Danir Resources budpliktsbud

Publicerad

Poolias styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Danir Resources budpliktsbud

Camilla Jonsson

Dan Olofssons Danir Resources lämnade den 11 september 2020 lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Poolia att överlåta samtliga sina aktier i Poolia till ett pris av 5,87 kronor kontant per aktie i Poolia.

Danir Resources uppger sig äga aktier motsvarande 46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia och anger att budpliktsbudet lämnas i enlighet med de särskilda reglerna om budplikt i Takeover-reglerna.

Styrelsen har uppdragit åt Erik Penser Bank  att avge en fairness opinion till stöd för styrelsens uttalande angående budpliktsbudet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Avseende budpliktsbudet om 5,87 kronor per aktie för de utestående aktierna i Poolia är styrelsens bedömning att budpliktsbudet inte reflekterar den långsiktiga potentialen i bolaget.

Detta trots att budet representerar en premie om ca 13,0 procent i jämförelse med den aktiekurs som rådde innan Danir Resources förvärv av aktier i Poolia offentliggjordes.

Styrelsens bedömning är att Poolia har en stark position i de marknadssegment där bolaget är aktivt och att den långsiktiga potentialen i Poolia inte beaktas i budpliktsbudet.

Annons

Erik Penser Banks anser i sin fairness opinion att budpliktsbudet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktierna i Poolia.  Mot denna bakgrund kan styrelsen inte rekommendera aktieägarna att acceptera budpliktsbudet.

Styrelsen har med anledning av budpliktsbudet anlitat Eversheds Sutherland som legal rådgivare. 

Annons