Återhämtningen i näringslivet har gått betydligt snabbare än vid konjunkturuppgången efter den globala finanskrisen för drygt ett decennium sedan, säger Swedbanks Jörgen Kennemar.
Konjunktur

PMI–tjänster på 15-årshögsta

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 71,7 i maj från uppreviderade 66,6 i april.

Uppdaterad 2021-06-03
Publicerad 2021-06-03

– 71,7 är den högsta nivån i indexets drygt 15-åriga historia och innebär att den starkare tjänstekonjunkturen får ett allt större fäste och som även tenderar att leda till fler arbetstillfällen när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i en skriftlig kommentar.

Samtliga delindex ökade i maj där orderingång och affärsvolym svarade för de största ökningarna och bidrog med sammantaget 4,6 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster. Av fyra delindex nådde två av dem (orderingång och leveranstider) nya rekordnivåer medan indexet för sysselsättningen steg till den högsta nivån sedan slutet av 2018.

Ett ökat pristryck i tjänstesektorn blir allt tydligare och indexet för leverantörernas insatsvarupriser steg i maj till en ny rekordnivå (76,7). Samtidigt ökar affärsvolymplanerna.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i maj till 70,2 från 67,2 i april, drivet av tjänstesektorn.

– Det är den högsta indexnivån hittills och visar att återhämtningen i näringslivet har gått betydligt snabbare än vid konjunkturuppgången efter den globala finanskrisen för drygt ett decennium sedan, säger Jörgen Kennemar.

Platsannonser

Logga in