Konjunktur

PMI–tjänster kvar på höga nivåer

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i mars från nedreviderade 62,5 i februari, efter att ha stigit med närmare sex indexenheter under januari och februari.

Publicerad 2021-04-06

– Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig över 60-nivån, vilket visar på en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tjänstesektorn och som lett till ett ökat nyanställningsbehov för första gången sedan 2019, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i en skriftlig kommentar.

Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster (1,3 indexenheter) följt av affärsvolym (0,6 indexenhet) medan delindex för sysselsättning och leveranstider bidrog med sammantaget 0,7 indexenheter. Pristrycket i privata tjänstesektorn tilltog ytterligare i mars och index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 68,6, vilket är den högsta nivån sedan 2011. Det framgår av pressmeddelandet från Swedbank.

Tjänsteföretagens affärsvolymplaner visar på en tilltagande optimism. I mars steg indexet till 73,8 vilket inte har noterats sedan fjärde kvartalet 2010. 

Silf/Swedbanks PMI-Composite index sjönk marginellt i mars till 62,0 från 62,3 i februari.

– Den uppåtgående trenden består och jämfört med fjolårets sista kvartal har indexet stigit med 3,3 indexenheter till 61,6 vilket antyder om en bredare konjunkturåterhämtning i näringslivet, säger Jörgen Kennemar.

Platsannonser

Logga in