Illustration: Pixabay
Konjunktur

PMI tillbaka i tillväxtzonen

PMI-total ökade med 3,4 indexenheter i juli till 51,0 från uppreviderade 47,6 i juni.

Publicerad 2020-08-03


Tillverkningsindustrin är därmed tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år.

– Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Samtliga delindex i PMI-total bidrog till uppgången i juli. Delindex för orderingång och produktion, svarade för de största månatliga ökningarna och bidrog med sammantaget 2,3 indexenheter till PMI-total. Sysselsättningen i industrin fortsätter att minska men att indexet stiger och bidrog med 0,8 indexenheter i juli PMI antyder om en avtagande sysselsättningsminskning. Leveranstiderna steg likaledes och bidrog med 0,2 indexenheter

Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret var oförändrade i juli jämfört med juni och indexet noterades till 49,8. Det innebär att andelen företag som planerar att öka produktionen stannade upp efter uppgången i maj och juni. Om det är temporärt eller om företagen blivit mer försiktiga i sina produktionsplaner återstår att se de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar.

Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt. Även om prisindexet för rå- och insatsvaror steg till 43,3 i juli är det en övervikt av företag som uppger sjunkande priser.

Platsannonser