Finans

PMI-index överraskade positivt

Den svenska tjänstesektorn överraskade positivt. PMI-index steg till 52,3 jämfört med 49,8 i juni.

Publicerad 2019-08-05

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn, PMI-tjänster, steg i juli till 52,3. En oväntat stark siffra jämfört med junis notering på 49,8.

– Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Ett indextal som är över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. 200 inköpschefer i den privata tjänstesektorn tillfrågas varje månad om den ekonomiska utvecklingen.
 

Platsannonser