MarknaderNyhet

Plus 120 procent för Mangold

er-Anders Tammerlöv, Mangold Fondkommission.er-Anders Tammerlöv, Mangold Fondkommission.
"Vårt segment Investment Banking har haft ett rekordår och vi har sett en kraftig tillväxt för alla våra rådgivningstjänster", säger Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold Fondkommission. Foto: Mangold
Publicerad
Uppdaterad

Fondkommissionären Mangold mer än fördubblar resultatet i fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Utdelningen höjs med 183 procent.

Finwire

Intäkterna steg 45,3 procent till 68,3 miljoner kronor (47,0).

Rörelseresultatet blev 17,4 miljoner kronor (8,1), med en rörelsemarginal på 25,5 procent (17,2). 

Resultatet efter skatt blev 14,1 miljoner kronor (6,4), en ökning med 120,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 30,60 kronor (14,0), vilket innebär en ökning med 118,6 procent mot föregående år. 

Annons

Styrelsen föreslår en utdelning på 49,00 kronor per aktie (17,30), en höjning med 183 procent. 

–Vi lägger ett starkt år bakom oss och blickar in i det nya året med optimism. Under 2021 var tillväxten i intäkter 92 procent och rörelseresultatet ökade med 291 procent, kommenterar vd Per-Anders Tammerlöv i delårsrapporten. 

–Under det fjärde kvartalet fortsatte den starka utvecklingen vi sett under hela året. Affärsaktiviteten är fortsatt hög inom alla områden. Vi ser en stark efterfrågan på våra tjänster. Vår förbättring inom digitalisering, system och kundportal gör våra arbetsprocesser mer effektiva. Vi kan genom det också erbjuda mer kundvänliga tjänster. I det fjärde kvartalet har vi startat upp en filial i Schweiz och blivit börsmedlemmar på både BX Swiss och Nasdaq Copenhagen.

Annons

–Vi har för året tydligt slagit både vårt tillväxtmål och marginalmål. Tillväxten för 2021 uppgick till 92 procent jämfört med tillväxtmålet om 15 procent. Rörelsemarginalen landade på 37 procent jämfört med målet om 25 procent. För året landade de återkommande intäkterna i relation till kostnader på 35 procent att jämföra med målet om 50 procent.

–Vårt segment Investment Banking har haft ett rekordår och vi har sett en kraftig tillväxt för alla våra rådgivningstjänster. Vi har under året bland annat varit finansiell rådgivare i tio noteringar. Under kvartalet startade vi upp en specialiserad avdelning för M&A inom segmentet. Antalet löpande uppdrag har ökat med 20 procent jämfört med föregående år och det är främst inom vår uppdragsanalys Mangold Insight och inom Certified Adviser vi växer.

–Segmentet Private Banking har under det gångna året fortsatt den positiva trenden och vänt till vinst. Nu ligger fokus på nykundsinflödet och våra återkommande intäkter. Under året har förvaltningen förändrat sitt arbetssätt och vi har höga förväntningar på hur det kommer att utvecklas. Vi jobbar också kontinuerligt på att bli mer transparenta i vår prissättning. Från årsskiftet har vi bland annat tagit bort den initiala investeringsavgiften. Under det gångna året har vi också börjat betala ut Mangolds erhållna fondprovisioner direkt till kund, säger Per-Anders Tammerlöv.

Annons
Annons