FinansNyhet

Platzers portfölj växer

Publicerad

Platzer rapporterar ökat förvaltningsresultat och höjer utdelningen. Under 2016 gjorde fastighetsbolaget sitt största förvärv hittills.

Realtid.se

Platzer upplever fortsatt stark Göteborgsmarknad. Hyresintäkterna ökade med 16 procent under 2016 till 687 miljoner kronor jämfört med 589 miljoner för 2015. Förvaltningsresultatet förbättrades med 21 procent till 322 miljoner kronor.

Periodens resultat för helåret 2016 uppgick till 500 miljoner kronor, en minskning med 25 procent från 664 miljoner kronor. Värdeförändringar i fastigheter och derivat sänkte resultatet.

Fastighetsvärdet ökade till 13,6 miljarder kronor jämfört med 9,8 miljarder för 2015.

Annons

–Vi har gjort vårt hittills största förvärv av cirka 335.000 kvadratmeter från Volvo. Totalt har vi under året gjort transaktioner för 3,4 miljarder, vilket innebär att vi stod för cirka 25 procent av den totala kommersiella transaktionsvolymen i Göteborgsområdet, säger  vd P-G Persson i en kommentar.

Platzer genomförde under december en företrädesemission om drygt 700 miljoner kronor inför förvärvet från Volvo.

Resultat per aktie minskade med 28 procent och uppgick till 4,92 kronor, jämfört med 6,81 kronor för 2015. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 kr, jämfört med 1,00 för 2015.
 

Annons
Annons