FinansNyhet

Platzers koncernledning investerar i Platzeraktier

Publicerad

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding har idag informerats av bolagets A-aktieägare att dessa har möjliggjort upprättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen i Platzer.

Camilla Jonsson

Programmet innebär att medlemmarna i koncernledningen kommer att äga aktier i Platzer via ett aktiebolag där Ernström & Co är garant för finansieringen hos extern långivare på marknadsmässiga villkor och till vilket Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Skaraborg har bistått med aktier i Platzer, sålda till det nya bolaget på marknadsmässiga villkor. Koncernledningens medlemmar bidrar själva med egna insatser om totalt cirka 3 miljoner kronor. Syftet med programmet är att skapa ytterligare intressegemenskap mellan koncernledningen och Platzers aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktierna i Platzer har förvärvats för ett pris om 77,02 kronor per aktie, motsvarande ett snitt av stängningskursen för Platzers aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 27 maj – 2 juni. Initialt har 160 000 aktier förvärvats av det nya bolaget. Programmet kommer löpa fram till den 31 december 2024, med möjlighet till förlängning tolv månader.  

Programmet har utarbetats av A-aktieägarna tillsammans med extern rådgivare. Platzer medverkar inte i etablerandet av det långsiktiga incitamentsprogrammet och programmet innebär ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Annons

– Från A-aktieägarnas sida ser vi det oerhört positivt att samtliga medlemmar i Platzers koncernledning medverkar i ett aktierelaterat incitamentprogram där koncern-ledningen och aktieägarna i Platzer har samma långsiktiga mål att skapa bästa möjliga värde för Platzers aktieägare, säger Henrik Forsberg Schoultz, vd på Ernström & C:o i en skriftlig kommentar.

– Vi befinner oss i en spännande och intensiv fas av Platzers utveckling. Det långsiktiga incitamentsprogrammet innebär att vi i Platzers koncernledning får en än tydligare och starkare intressegemenskap med bolagets aktieägare. Dessutom svetsas vi samman i arbetet att ta oss mot vår vision att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Annons