Fastigheter

Platzer köper fastigheter av Volvo

Platzer förvärvar fastighetsportfölj med ett värde om cirka 2,8 miljarder kronor från Volvo Group Real Estate. Förvärvet delfinansieras genom företrädesemission.

Uppdaterad 2016-10-21
Publicerad 2016-10-21

Platzer har ingått avtal med Volvo, genom Volvo Group Real Estate, om att förvärva en fastighetsportfölj i Göteborg. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 2,8 miljarder kronor och de förvärvade fastigheterna bedöms ha ett årligt hyresvärde om cirka 300 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den förvärvade portföljen består av cirka 338.000 kvadratmeter och markarealen uppgår till cirka 3,6 miljoner kvadratmeter. Största hyresgäst är bolag inom Volvokoncernen som hyr knappt 50 procent av ytan. Bland övriga hyresgäster märks bland annat DFDS, Plastal, Tibnor och Damco. Fördelningen av lokaltyp är cirka 60 procent logistik och cirka 40 procent kontor.

 – Jag är förväntansfull inför denna högintressanta affär, säger P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter i en kommentar. Den både breddar vårt erbjudande geografiskt, då vi inte tidigare äger fastigheter i områdena Arendal, Torslanda och Säve, samt ger oss en ny fastighetstyp i segmentet Logistik.

Förvärvet ökar Platzers fastighetsvärde med cirka 26 procent till cirka 13,4 miljarder kronor, baserat på värdet av det befintliga fastighetsbeståndet per den 30 juni 2016.

I syfte att delfinansiera förvärvet har Platzers styrelse, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en emission av nya B-aktier om cirka 700 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare.

Aktieägarna Ernström Kapital AB, medlemmarna i familjen Hielte/Hobohm[2], Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB, AnJa Invest AB (Backahill) och Gårda Intressenter AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 53 procent av antalet aktier i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Dessa aktieägare har även åtagit sig att rösta för nyemissionen på bolagsstämman. Därutöver har ägare till sammanlagt cirka 25 procent av aktierna  uttalat sitt stöd för nyemissionen.

I samband med förvärvet upptar Platzer även ny bankfinansiering om upp till cirka 1,7 miljarder kronor.

SEB är finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare till Platzer i samband med transaktionen.

Preliminärt tillträde är den 15 december 2016.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in