Annons

Annons

Regional Utvecklingsdirektör till Region Gävleborg

Sista ansökningsdatum: 
Löpande
Kontaktinformation: 
Björn Torstensson: 070-786 00 70

Som regional utvecklingsdirektör har du ett övergripande ansvar att leda och samordna arbetet med det regionala utvecklingsuppdraget. Ett uppdrag som vilar på ett regeringsuppdrag samt lokala politiska beslut där regionens roll att stödja och bidra med utvecklingen i länet beskrivs. Med ett engagerat ledarskap bidrar du till att tillsammans med kollegor och externa aktörer på lokal, regional och nationell nivå utveckla och stärka hela Gävleborg.

Vidare innebär uppdraget:

  • Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att bidra till stärkt regional konkurrenskraft och ökad attraktivitet och därmed även bidra till ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Inom ramen för detta ska politiskt fattade beslut på regional, nationell och EU-nivå förverkligas. Direkta ansvarsområden inom den regionala utvecklingsförvaltningen är bland annat regional utvecklingsstrategi, innovationsfrågor, internationalisering, regionala tillväxtmedel, sammanhållningspolitik och landsbygdspolitik.
  • Att du har ett ansvar för att vidareutveckla samverkansstrukturer med kommunerna, statliga myndigheter, akademi, näringsliv och idéburen sektor för att därmed skapa effektiva och ömsesidigt givande samverkansformer. Ett viktigt mål i detta arbete är att kommunerna känner att den regionala utvecklingsstrategin upplevs relevant och leder till resultat.
  • Att vidareutveckla arbetet med att ta fram beslutsunderlag som ger förtroendevalda ett professionellt stöd i deras beslut kring regionala utvecklingsfrågor.
  • Att företräda regionen i olika externa nätverk såsom SKL samt vidareutveckla samverkan med statliga myndigheter och verksamheter i regionen, näringslivet, universitet/högskola m fl. 
  • Då regionala utvecklingsfrågor bedrivs i flera olika förvaltningar ligger det också i uppdraget att ansvara för, tillsammans med ledningsgruppen för regional utveckling, att strategiskt planera och prioritera insatser och att koordinera den interna samverkan mellan förvaltningar, i syfte att skapa en samsyn kring regionala utvecklingsfrågor.

Uppdraget som regional utvecklingsdirektör har en tydlig strategisk karaktär, samtidigt måste du vara beredd att agera operativt i det dagliga arbetet. Uppdraget innebär vidare ett stort fokus på samverkan och samarbete och din förmåga att tillsammans med medarbetare och kollegor, skapa ett klimat och arbetssätt som upplevs givande för respektive aktör blir därför helt avgörande.

Som chef har du ansvar för personal och ekonomi samt ett uppföljningsansvar för verksamheten. Utgångspunkten är våra politiska mål som omsätts i strategi samt blir till operativa planer. Som regional utvecklingsdirektör kommer du att finnas i koncernledningen och rapportera direkt till regiondirektören. 

Kvalifikationer 

För rollen som regional utvecklingsdirektör skall du ha förmåga att betrakta frågor ur ett helhetsperspektiv och kunna omsätta politiska mål till såväl strategiska som operativa planer för verksamheten. Uppdraget kräver ett stort personligt engagemang och egen drivkraft att leda verksamheten mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark kommunikativ förmåga.

Som person bör du vara strukturerad och analytiskt lagd samt ha dokumenterat goda ledaregenskaper som gör, att du med goda resultat kan leda och motivera medarbetare. Du har förmåga att nå resultat och du når dessa genom ett inkluderande och förtroendeskapande ledarskap som får medarbetare och kollegor att vilja bidra till helheten.

Vidare så tror vi att:

  • Du har god kunskap och erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
  • Du har ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog, vilket får medarbetarna att använda sin fulla kompetens.
  • Du har förmåga att skapa och upprätthålla ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. 
  • Du har god kännedom om det regionala utvecklingsuppdraget och kan utifrån det, både utveckla och sätta mål för verksamheten. 
  • Du har en lämplig akademisk utbildning och vi värdesätter ett starkt intresse för ledarskap. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig förvaltning samt att du och är förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation.

Erbjudande

Region Gävleborg erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Vi ser en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.regiongavleborg.se. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Björn Torstensson på SOURCE, 070-786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Christine Perschon på SOURCE, 070-813 91 57, christine.perschon@source-executive.se