Annons

Annons

Erfaren jurist/advokat till Villaägarna

Sista ansökningsdatum: 
12 maj 2019
URL för ansökan: 
Kontaktinformation: 

Villaägarna arbetar för bättre villkor för alla Sveriges småhusägare. Förbundets vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar. Villaägarna har idag cirka 325 000 medlemshushåll. Genom att samla landets villa- och fritidshusägare i en stark och partipolitiskt obunden organisation ska medlemmarnas intressen tillvaratas. Medlemsarbetet bedrivs lokalt, regionalt och nationellt och präglas av kvalificerad kompetens inom förbundets verksamhetsområden som är intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner. Verksamheten är i huvudsak medlemsfinansierad.

Övergripande mål är lägre kostnader för villa- och fritidshusboendet, en god boendemiljö och att en ökad andel av befolkningen ska kunna välja att bo i eget hus. Tillsammans ger det långsiktig trygghet för landets småhusägare.

Villaägarna har idag fyra verksamhetsområden:

  • Intressepolitiska frågor kopplat till villaägares intressen
  • Medlemsförmåner
  • Juridisk rådgivning till medlemmar
  • Villaägarnas egna tidning, Villaägaren, som är  en av Sveriges mest lästa magasin.

Rollen 

Ansvar och uppgifter

Juristen ansvarar för att driva frågor och ge råd i ärenden inom bostadsplanering som tillgång på mark, vad som sker på  kommunal nivå etc. Uppgifterna rör sig ofta i gränslandet mellan juridik och intressepolitik. Andra viktiga arbetsområden är att ge råd inom elnät och energifrågor, driva rättsprocesser samt se över regelverk kring bl. a plan och bygglag. Andra uppgifter är att besvara remisser, arbeta med frågor av prejudicerande karaktär. Det finns en vilja och ambition att juristen ska hålla kurser och föredrag för medarbetare och medlemmar.

Juristen förväntas bl. a bidra till att stärka rådgivningsavdelningen och därmed öka medlemsnyttan.

Organisation

Den juridiska medlemsrådgivningsavdelningen är en del av Villaägarnas kärnverksamhet som tillhandahåller juridisk och byggnadsteknisk rådgivning till medlemmarna. Även andra områden för rådgivning finns såsom exempelvis geoteknik, arkitektur och trädgård. Avdelningen består idag av fyra stycken seniora jurister samt ett 30-taljuridikstudenter som parallellt med studier är knutna till Villaägarna.

Kvalifikationer

Minst 10 års yrkeserfarenhet. Advokat eller bolagsjurist  med erfarenhet av att driva domstolsprocesser. Kompetenser inom något eller några av följande rättsområden; fastighetsrätt, entreprenadrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

Juristen/advokaten bör vara kunnig och erfaren av att driva processer, gärna av prejudicerande karaktär. Vidare bör juristen/advokaten vara väl insatt i Plan- och bygglagen.

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Advice Executive Search och hänvisar eventuella frågor till oskar.servenius@advice-es.com:

070-355 03 73. Urval sker löpande därför önskar vi er ansökan snarast dock ej senare än 12e maj. Ansökan sker via länk: https://www.advice-es.com/uppdrag/senior-jurist-advokat-i-fastighetsratt/