Compliance Officer/DPO till Telia Finance AB

Placering

Stockholm

Publicerad
Sista ansökningsdag

Urval sker löpande

Telia Finance AB är ett fristående bolag som agerar finansieringsmotor åt Telia Company. Telia Company har en global närvaro med Norden och Baltikum som huvudmarknader. Detta ger Telia Finance AB möjligheter att erbjuda innovativa och konkurrenskraftiga finansieringslösningar på kundens villkor.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är delad mellan två roller, Compliance Officer och dataskyddsombud (DPO). Du kommer att ingå i Telia Finance Compliancefunktion.

I rollen som Compliance Officer ingår bl.a. att följa upp hur regelefterlevnadsrisker hanteras, ge råd och stöd till verksamheten inom compliancefunktionens ansvarsområde, informera och utbilda personalen, att övervaka och genomföra kontroller av verksamhetens regelefterlevnad samt kontrollera regelefterlevnaden avseende nya, eller väsentligt förändrade, produkter och tjänster samt bevaka ny och ändrad lagstiftning.

I rollen som DPO kommer du bland annat att övervaka och kontrollera efterlevnad av GDPR och interna styrdokument avseende skydd av personuppgifter, ansvara för bolagets interna styrning inom dataskyddsområdet, arbeta för en ökad medvetenhet och kunskap avseende skydd av personuppgifter, hantera personuppgiftsincidenter, samarbeta med relevanta tillsynsmyndigheter och vara kontaktperson ut mot de registrerade; samt upprätta rapporter till Group DPO Office och genomföra tester/granskningar, kvartalsvis rapportera till Head of Compliance och bolagets styrelse.

Då Telia Finance AB är en nordisk organisation sker mycket av arbetet på engelska. Tjänsten är placerad på Telias kontor i Solna.

Vem är du?

Vi tror att du, efter avslutad akademisk examen, har cirka tre till fem års arbetslivserfarenhet från finansregulatoriskt och dataskyddsrelaterat arbete från bank/finansbolag, advokatbyrå, Finansinspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Du bör ha goda kunskaper inom GDPR och annan personuppgiftslagstiftning samt finansiell lagstiftning. Det är därutöver meriterande om du har:
• erfarenhet av att ge råd och stöd avseende regelverkstolkning och praktisk tillämpning,
• erfarenhet av att genomföra kontroller, inkluderat analys och rekommendation
• erfarenhet av att återrapportering och uppföljning avseende regelefterlevnad
• förståelse för IT-system och processer för finansiella företag

För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en god kommunikatör, positiv, lösningsorienterad och prestigelös. Vidare är du strukturerad och har en hög integritet.

Du erbjuds

Du erbjuds en intressant tjänst och vi ger dig verktygen och stödet du behöver för att styra din personliga utveckling. Vi vill hjälpa dig att utvecklas både på ett personligt plan och i din yrkesroll.

Hos oss blir du en del av ett kreativt, motiverande och välkomnade företag där alla kan vara sig själva, med likvärdiga möjligheter att utvecklas. Vi respekterar människor och värdesätter mångfald. Förutom en attraktiv och inkluderande arbetsmiljö erbjuder vi flexibilitet och ett brett utbud av olika förmåner.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se då urval sker löpande. I denna rekryteringsprocess samarbetar Telia Finance AB med Jurek Law. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ulriikka Järnefelt på telefonnummer 0766 33 14 40.

Välkommen till Telia – Home to your next big opportunity!

Genom
Tjänst

Bolagsjurist till RenFuel – innovation inom förnybar bioolja

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Senior Compliance Officer till Skandias Koncerncompliance

Genom
Tjänst

Senior Legal Counsel (Nordic & Baltic) to Schneider Electric

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Ekonomiansvarig till Sharp Recruitment & Consultants

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Marknadskoordinator till Sharp Recruitment & Consultants

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Jurist till Skandia Fonder

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Jurist inom mark- och miljörätt samt vattenkraftlagstiftning

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Senior Compliance Officer till Brummer & Partners

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Legal Counsel med fokus på AIFMD till Permian

Placering
Stockholm
Genom
Tjänst

Ludvig & Co söker bolagsjurist

Placering
Stockholm

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Annons