Annons

Annons

ÅHS söker en EKONOMICHEF för tillsvidareanställning

Sista ansökningsdatum: 
Löpande
Kontaktinformation: 
jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi
+358-50 559 99 40 / +46-70 864 13 34

Verksamheten

Visionen för verksamheten är att ÅHS ska framstå som en förebild genom vårdkvalitet, patientbemötande och en för samhället god totalekonomi. ÅHS ska även vara en arbetsplats där personalen känner sig motiverad i sina uppgifter. ÅHS erbjuder varje enskild ålänning högkvalitativ hälso- och sjukvård med egna och/eller samverkande resurser samt i samarbete med övriga samhällsfunktioner. Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Samarbetet med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens. 

Vid ÅHS finns:

 • Primärvård med hälsocentraler, hälso- och sjukvårdsmottagningar och hemsjukvård
 • Specialsjukvård som omfattar specialistmottagningar och vårdavdelningar vid Ålands centralsjukhus i Mariehamn
 • Tandvård 

Förvaltning och administration

Verksamheten vid ÅHS är huvudsakligen koncentrerad till Mariehamn men finns representerad på landsbygden och i skärgården med en hälsocentral i Godby och hälso- och sjukvårdsmottagningar i de flesta kommuner. Tandvård finns förutom i Mariehamn också i Godby.

Tjänstebeskrivning

Som ekonomichef har du en nyckelroll i vidareutvecklingen av det förändringsarbete som redan har påbörjats i hela organisationen. I rollen ansvarar du för att ta fram nya riktlinjer för hur ekonomienheten ska utvecklas och moderniseras. För att lyckas krävs god förmåga att leda och entusiasmera sina medarbetare och att nå ut i hela organisationen. Man behöver ha integritet och vara tydlig och engagerad med stort eget driv. För att bli framgångsrik i rollen ska du som person trivas med att agera med fokus, målmedvetenhet, struktur och proaktivitet. Du förmår att lyfta blicken och tänka strategiskt samtidigt som du är insatt och kunnig i det operativa ekonomiarbetet. Som ekonomichef ansvarar du för att analysera kostnaderna i de olika verksamhetsdelarna som du sedan på ett tydligt sätt förmedlar till cheferna inom organisationen samt styrelsen som fattar beslut utifrån det underlag du presenterar. Ekonomichefen sitter med i ledningsgruppen och rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören för ÅHS.

Du kommer bl a att driva följande frågor:

 • Förbättrad servicenivå
 • Lansering och implementering av nytt system för beslutsstöd och verksamhetsstyrning 
 • Positivt arbetsklimat
 • Kartläggning av ekonomiflöden i ett nytt vårdinformationssystem, nya system och processer
 • Nytt prissättningssystem

Behörighetskrav

Vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd lämplig högre högskoleexamen (magisterexamen).

Kvalifikationer

 • God svenska i tal och skrift
 • Erfarenhet av att leda och planera verksamhet inom en större organisation, gärna med koppling till offentlig förvaltning
 • Gedigen erfarenhet av att leda i förändring och utveckling
 • Personliga egenskaper
 • Hög social kompetens med intresse att skapa goda samarbetsrelationer inom organisationen
 • Professionell framtoning
 • Målmedveten och utvecklingsorienterad
 • Tydlig i sitt sätt att kommunicera
 • Hög integritet
 • Förmåga att fatta snabba beslut
 • Entusiasmerande

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en unik organisation med mycket glädje och stor potential samt en trygg arbetsplats i en rofylld och naturskön omgivning med närhet till allt.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Jonna Ramm-Schmidt, SOURCE, +358-50 559 99 40 / +46-70 864 13 34, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, telefon + 358 400 19 89 02 och ordförande i styrelsen för ÅHS Annette Holmberg-Jansson, telefon +358 457 524 40 76 svarar också på förförfrågningar.

Mera information finns här http://www.ahs.ax

Välkommen med din ansökan till tjänsten som ska vara Ålands hälso- och sjukvård tillhanda senast den 8.4 kl. 15.00 (finsk tid) på adress PB 1091, AX-22111 Mariehamn eller per mail till anita.husell-karlstrom@ahs.ax. Märk ansökan ”ekonomichef”.