Annons

Annons

Pimco: Stimulanser från Fed och ECB ger avvaktande Riksbank  

Pimco, en av världens största ränteförvaltare, räknar med att expansiv penningpolitik från Fed och ECB bidrar till att Riksbanken kommer att överge sin plan om räntehöjning runt årsskiftet. Det säger Peder Beck-Friis, portföljförvaltare och analytiker på Pimco, till Realtid.

Pimco räknar med att den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) på onsdag kommer att sänka styrräntan. Beck-Friis säger att Pimco i stort sett delar räntemarknadens förväntan som innebär runt 80 procents sannolikhet för en sänkning med 25 punkter och 20 procents sannolikhet för en sänkning med 50 punkter. 

Fed väntas också meddela att centralbanken upphör med att sälja statsobligationer.

Totalt spår Pimco att Fed kommer att sänka styrräntan med 50 punkter i år och att det nästa år finns goda chanser till att Fed håller räntan oförändrad, säger Beck-Friis. 

Annons

Annons

– Som vi ser det idag är det som en försäkring, vi ser ingen recession i USA framöver utan att den amerikanska tillväxten nästa år kommer vara något över trenden som vi bedömer ligger runt en BNP-tillväxt på 1,75 procent, säger Beck-Friis. 

Den europeiska centralbanken, ECB, väntas av Pimco och många på räntemarknaden, sänka räntan med 10 punkter i september. Pimco räknar också, enligt Beck-Friis, med att ECB meddelar köp av statsobligationer och företagsobligationer under sex till nio månader framåt till cirka 30 miljarder euro per månad, vilket skulle vara i linje med de högsta nivåerna under förra året. 

Beck-Friis säger att en viktig faktor bakom de väntade stimulanserna från ECB är att inflationsförväntningarna har sjunkit kraftigt sedan november förra året. Han tycker det är bra med extra stimulanser på kort sikt med tanke på att tillväxten bromsat in i Europa men ställer frågan hur effektivt det är på längre sikt med mycket expansiv penningpolitik och säger att ökad finanspolitisk stimulans bör diskuteras. 

Riksbanken räknar med att höja reporäntan, som ligger på minus 0,25 procent, vid slutet av året eller början av nästa år. Pimco tror däremot att Riksbanken kommer att behöva backa från detta och räknar med en oförändrad reporänta under resten av året och troligtvis även under hela 2020, säger Beck-Friis. 

– Inhemsk data pekar nedåt med inbromsande tillväxt. Det andra skälet är att centralbankerna globalt för en mer expansiv penningpolitik, säger Peder Beck-Friis om hur han tror att Riksbanken kommer att motivera ett avsteg från nuvarande plan om åtstramning. 

– Alla centralbanker för små öppna ekonomier, som Sverige, är otroligt beroende av vad de andra, stora centralbankerna gör. 

Orsaken till att Riksbanken behöver ta hänsyn till vad andra centralbanker gör är att om Riksbanken skulle föra en klart mer åtstramande penningpolitik skulle det via en starkare krona dämpa inflationstrycket i den svenska ekonomin, säger Beck-Friis. 

Pimco ser inte framför sig att utfallet av brexit kommer att påverka den svenska ekonomin markant utan Beck-Friis och hans kollegor bedömer sannolikheten för en så kallad hård brexit under okontrollerade former i slutet av oktober som relativt låg. Om brexit kommer ske på ett oplanerat sätt som leder till en recession i England kan det däremot påverka den svenska ekonomin något, säger han. 

– Det kan bli ett hårt oplanerat utträde den 31 oktober, men vi har en sannolikhet på runt 20 till 30 procent för det. Vårt basscenario är att det sker under kontrollerade former, till exempel att båda parter enas om utträde vid slutet av 2020.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons