Konjunktur

Pimco ser möjlig Fed-sänkning med 50 punkter i sommar

Pimco, en av världens största ränteförvaltare, ser en viss möjlighet att den amerikanska centralbanken kommer sänka styrräntan med 50 punkter i juli om nedåtrisker för den amerikanska ekonomin tilltar, enligt ett marknadsbrev.

 

Publicerad 2019-06-12

“Vi förväntar oss inte att Fed sänker räntan i juni, men om nedåtriskerna för ekonomin intensifieras är en sänkning med 50 punkter möjlig enligt vår syn”, skriver Pimco.

Pimco tror att Fed vid sitt möte nästa vecka kommer att diskutera utsikten för räntesänkningar, men inte meddela någon.

Fed-ordföranden Jerome Powell kommer, enligt Pimco, troligen att stödja budskapet från andra Fed-företrädare, inklusive vice ordföranden Richard Clarida, att Fed kommer att justera sin penningpolitik - inklusive sänka räntorna - som lämpligt i förhållande till förändrade utsikter.

Pimco skriver att när Fed går in i tyst period inför sitt penningpolitiska möte den 18 till 19 juni prisar räntemarknaden in en sannolikhet på cirka 12 procent för att Fed kommer att sänka räntan med 25 punkter i juni och runt 88 procents sannolikhet för en sänkning i juli.

Ränteförvaltarens huvudscenario är att den amerikanska ekonomin kommer att undvika en recession åtminstone under det kommande året. Däremot har, enligt Pimco, sannolikheten ökat för ett märkbart tapp i tillväxten eller till och med en recession med tanke på förnyade utsikter till störningar från handel och utrikespolitik.

Platsannonser