Finans

Pimco räknar med grund recession inom tre till fem år

Pimco, en av världens största ränteförvaltare, räknar med en relativt grund recession i de utvecklade länderna inom de kommande tre till fem åren. Det skriver ränteförvaltaren i ett marknadsbrev.

Uppdaterad 2019-05-31
Publicerad 2019-05-31

Djupa recessioner orsakas oftast av en kombination av större ekonomiska och eller finansiella obalanser samt aggressiva räntehöjningar från centralbanker. Ingen av dessa ser, enligt Pimco, ut att vara sannolika under de kommande åren, särskilt efter Feds svängning åt det duvaktiga hållet.

“Men med begränsat utrymme för penning- och finanspolitik särskilt i Europa och Japan kan den nästa recessionen, som vi tror blir grund, komma att ha längre varaktighet än normalt”, skriver Pimco.

Pimco spår under de kommande tre till fem åren i genomsnitt fortsatt svag ekonomisk tillväxt, med måttligt starkare produktivitetstillväxt som ungefär väger upp avsaktande tillväxt av arbetskraften.

“Vi förväntar oss fortsatt låg inflation och att centralbanker håller räntorna vid eller lägre än nya neutrala nivåer”, skriver ränteförvaltaren.

Möjliga orsaker till nästa recession i de utvecklade ekonomierna inkluderar ett utökat handelskrig, en geopolitisk chock, en ökad politisk osäkerhet, en skarp korrektion av tillgångspriser eller en plötslig ekonomisk nedgång i Kina.

Under de senaste 50 åren har USA haft sju recessioner. De fem recessionerna före år 2000 drevs av överhettning och Feds räntehöjningar, inklusive oljeprischocker, medan recessionerna 2001 och 2008 främst drevs av obalanser på de finansiella marknaderna.

Platsannonser

Logga in