Pfizer tiger om barnen som dog

<pufftextlänk>När en epidemi av hjärnhinneinflammation spreds över Afrika under 90-talet åkte Pfizer till Nigeria och testade sina oregistrerade läkemedel på sjuka barn.</pufftextlänk> En hemlig rapport visar att Pfizer fuskat och utnyttjat. "Ett klart fall av uttnyttjande av okunnighet", säger nigerianska experter enligt Washington Post.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2006-05-08

En panel bestående av medicinska experter i Nigeria har i en rapport konstaterat att världens största läkemedelsföretag testat ett läkemedel mot hjärnhinneinflammation på afrikanska barn på ett fältsjukhus.

Rapporten har varit sekretessbelagd i fem år och har bara funnits i tre exemplar. Det första exemplaret stals, ägaren till det andra exemplaret avled, men det tredje exemplaret har Washington Post fått tag i.

1996 spreds en epidemi av hjärnhinneinflammation över Afrika. På ett fältsjukhus i staden Kano, i Nigeria, testade Pfizer den oregistrerade medicinen Trovan på närmare 100 barn och föräldralösa.

Företaget har tidigare hävdat att de hade fått tillstånd av nigerianska myndigheter, men i rapporten framgår att något sådant tillstånd aldrig utfästs. I själva verket var det brev som Pfizer använde för att få fältsjukhusets godkännande förfalskat.

Pfizer menar i sin tur att deras forskare reste till Nigeria med syfte att hjälpa. Epidemin kom att döda fler än 15.000 människor. I rapporten menar de medicinska experterna att läkemedelsföretagets försvar inte håller, då Pfizer avslutade försöket medan epidemin fortfarande var igång.

Det är "ett klart fall av utnyttjande av okunnighet", menar experterna. Experimentet bröt mot nigeriansk lag och FN:s konvention om barnens rättigheter.

När Pfizers ledning fick se rapporten svarade de i ett skriftligt uttalande:

"Den nigerianska staten har inte kontaktat Pfizer om några av kommitténs iakttagelser, inte heller vet vi att kommittén har godkänt en slutgiltig rapport. Därför skulle det vara opassande för företaget att svara på sådana specifika punkter i ett dokument."

Huruvida läkemedlet fungerade eller inte är ännu oklart. I efterhand har det framkommit att fem barn dog efter behandlingen med läkemedlet. Sex barn i kontrollgruppen dog när de tog ett jämförande läkemedel.

Platsannonser

Logga in