FinansNyhet

Peter Nygren överklagar hovrättsdom

Peter Nygren Foto:JRSPeter Nygren Foto:JRS
Peter Nygren Foto:JRS
Publicerad

JRS-grundaren Peter Nygren och tidigare Sentat-förvaltaren Sten Berggren överklagar Svea hovrätts dom till högsta instans.

Sara Johansson

JRS-grundaren Peter Nygren dömdes av Svea hovrätt för otillbörlig marknadspåverkan samt svindleri. Hovrätten ändrade dock tingsrättens bedrägeridom till medhjälp till trolöshet mot huvudman. Nu vill Peter Nygren att högsta instans, Högsta Domstolen, ska fria honom helt samt tillerkänna honom ersättning för rättegångskostnader från samtliga instanser.

Peter Nygren dömdes av hovrätten till villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. Om han skulle ha dömts till fängelse hade detta motsvarat ett år.

Peter Nygrens överklagan lämnades in till Högsta domstolen i slutet av januari men ombudet Hans Strandberg ber om anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet  och hänvisar till "stor arbetsanhopning".

Annons

Även Sentat-förvaltaren Sten Berggren som dömdes för trolöshet mot huvudman i hovrätten överklagar domen. Sten Berggren dömdes till villkorlig dom och dagsböter om 100 å 50 kronor.

Han företräds av Per E Samuelsson som skriver i överklagandeskriften i Högsta Domstolen att det "i målet föreligger en klar prejudikatfråga, nämligen frågan hur skaderekvisitet vid bedrägeri/trolöshet mot huvudman ska tolkas när, vid påstått avtalsbedrägeri, ett avtal är ogiltigt".

Per E Samuelsson uppger i skriften att Hovrätten har beaktat det aktuella optionsavtalet trots att det är ogiltigt, han hänvisar till lagen som säger att ett ogiltigt avtal inte ska läggas till grund för skadebedömningen.

Annons

Han uppger att det "är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör huruvida den skadeberäkning som framgår av doktrinen eller den hovrätten gör är riktig".

I överklagandeskriften framgår det att "Sentat är dels förhindrat av tvingande lagstiftning att ingå i målet aktuell typ av optionsavtal och dels hade Sten Berggren vare sig behörighet eller befogenhet att med bindande verkan för Sentat ingå optionsavtalet. Det har därför redan från början varit ogiltigt".

Sten Berggren med ombudet Per E Samnuelsson menar därför att man inte kan göra gällande att Sentat lidit skada och därmed ska inte Sten Berggren dömas för trolöshet mot huvudman.

Annons

Fakta:

I delen som rör trolöshet mot huvudman har Peter Nygren och Sten Berggren, vid tidpunkten förvaltare på fondbolaget Sentat, gjort sig skyldig till medhjälp till- respektive trolöshet mot huvudman mot fondbolaget då de konstruerat en aktie- och optionsaffär i Mineral Invest i slutet av 2012.

Peter Nygren tog på sig att förvärva en större post Mineral Invest-aktier till överpris från Sentat men fick både kredit på köpeskillingen och ett optionsavtal som innebar att han hade rätt att sälja tillbaka aktierna. Enligt tingsrätten och hovrätten tog Peter Nygren alltså ingen risk samtidigt som optionsavtalet helighölls för Sentats ledning.

Annons