Viggo Johansen, Nordenchef på den globala kapitalförvaltaren Natixis.
Finans

Personliga värderingar styr yngre sparares placeringar

En undersökning från den globala kapitalförvaltaren Natixis har kartlagt hur yngre sparare på ett tydligare sätt än tidigare generationer låter sina personliga och etiska värderingar påverka beslut om hur deras sparpengar ska placeras, och hur mycket som kommer sparas. En genomtänkt ESG-strategi hos kapitalförvaltare kan också öka benägenheten att spara.

Uppdaterad 2017-06-20
Publicerad 2017-06-20

Finansbranschens olika aktörer låter allt oftare en tydlig ESG-policy genomsyra deras verksamheter. ESG står i det här sammanhanget för faktorer som handlar miljö (environment), samhälle (social) och bolagsstyrning (governance).
 
Några slutsatser i undersökningen är att investerare i allt högre grad vill att deras placeringar återspeglar deras egna, personliga värderingar. Vissa investerare anger att tillgång till ESG-investeringar kan öka benägenheten att pensionsspara, och allra tydligast är den trenden i USA. Ett ökande antal enskilda investerare signalerar också att ESG-faktorer är ett incitament som påverkar hur deras pensionssparande placeras och investeras. Professionella investerare säger vidare att ESG håller på att bli praxis i deras bransch.
 
Dessutom går det att se ett anmärkningsvärt stort gap i synsätt återfinns mellan de olika generationerna millennials (80-talister och yngre), generation x (60- och 70-talister) och baby boomers (40-talister). Men detta gap är tydligare i andra länder än i Sverige, som redan ligger långt fram i frågor som är ESG-relaterade.
 
7 100 personer från 22 länder och mer än tre olika grupper med investerare ligger till grund för slutsatserna i rapporten Mind shift - Getting past the screens of responsible investing.

Det är institutionella beslutsfattare, finansiella rådgivare samt olika individuella investerare och pensionssparare som svarat på frågorna i undersökningen.
 
Undersökningen visar också på tydliga skillnader länder emellan, och hur man förhåller sig till ESG i finansiella miljöer utifrån detta faktum
 
– I Sverige ligger vi långt före USA, det är först nu som hållbart sparande och ESG-debatten tagit fart också där, säger Viggo Johansen, Nordenchef på Natixis, när han kommenterar undersökningen för Realtids räkning.
 
Viggo Johansen har arbetat ESG-liknande frågor i ungefär 20 år, ända sedan han var verksam på Nordbanken 1997 och banken hade en del fonder med uttalad och tydlig etisk placeringspolicy, som var dedikerade mot Svenska kyrkan och svenska kommuner. 
 
Trenden han ser över tid är tydlig. ESG-frågor och liknande aspekter får allt större plats i ett investerar- och spararperspektiv ju längre tid som går. Och nu handlar det inte längre om att exkludera möjliga investeringar som brister i ESG-prespektiv, utan snarare om att aktivt söka upp placeringar som harmoniserar med inviduella sparares syn på etiska och ESG-relaterade värderingar.
 
Det Viggo Johansen lyfter fram är att sociala och etiska aspekter på de placeringar och  sparprodukter som fondförvaltare och andra aktörer erbjuder framöver kommer påverka attraktiviteten hos dessa. Desto yngre spararna är desto tydligare blir den effekten.
 
Det finns således en affärsmöjlighet i detta, givet att aktörerna på finansmarknaden tar ESG-perspektivet på allvar.
 
– Jag törs säga att benägenheten hos den unga generation att spara kommer öka när de hittar investeringar som de kan stå för, som i deras ögon alltså gör gott, säger Viggo Johansen.
 
Han spår att det kommer bli allt tydligare framöver att detta agerande, som är tydligast hos de yngre generationerna, kommer påverka finansiella aktörer i allt större utsträckning.
 
– Den här yngre generationens syn kommer sätta mer fokus på ESG hos finansiella aktörer. De yngre kommer kräva en förvaltning som överensstämmer med sina värderingar. För övrigt är de flesta av dem redan idag avancerade i sina ESG-spaningar och sin omvärldsbevakning.
 
Redan idag går det att tydligt se att etablerade aktörer har arbetat in detta perspektiv i sin dagliga verksamhet.
 
– Titta på utvärderingsföretag som fondsajten Morningstar. ESG är en parameter som de kvantifierar på de fonder och förvaltare som de bevakar, och om de är bra eller dåliga på den aspekten, säger Viggo Johansen
 
I USA påverkas villigheten att pensionsspara hos de yngre generationerna av det nyvaknade intresset för ESG. Men Johansen ser inte riktigt den effekten i Sverige. Dels för att medveten om detta funnits här under längre tid, men också för att den svenska bostadsmarknaden ser ut som den gör.
 
Hans bedömning är att här påverkar den svenska bostadsbristen. Den tvingar yngre personer att prioritera ett bostadssparande framför ett framtida pensionssparande, som alltså ligger längre bort i tiden och därför prioriteras ned av den yngre generationen.

Platsannonser