FinansNyhet

”Personliga möten blir allt mindre vanliga”

Från vänster: Ylva Gnosse, Regi, Johan Såthe, chefredaktör Realtid, Victoria Swedjemark, från konsultbyrån Glowmind, Oskar Backman, investeringschef för Polhem Infra och Anders Malmström som är partner och styrelseordförande på DLA Piper Sweden.
Publicerad

Vid en paneldiskussion under Årets Advokatbyrå framgick att klienterna för det mest är mycket nöjda vid M&A-transaktioner. Däremot finns tydliga brister i kommunikationen.

Sara Johansson

På Haymarket vid Hötorget i Stockholm samlades under torsdag förmiddag en stor skara advokater från några av Sveriges främsta advokatbyråer. Analysföretaget Regi bjöd på trerätterslunch med en spännande avslutning där vinnarna i Årets Advokatbyrå korades

Inför avslutningen, under lunchen, hölls tre paneldiskussioner med sju inbjudna gäster. Diskussionerna tog upp ämnen som presenteras i Regis Branchrapport 2019, som genomfördes mellan augusti och oktober, där man kartlagt 1 150 kundrelationer. Totalt kvalificerade sig 23 byråer till referensgruppen.

Den inledande panelen under förmiddagen fokuserade på M&A och klienternas syn på samarbetet i transaktionerna. Enligt branschrapporten är klienterna mycket nöjda med advokatbyråernas insatser i arbetet med transaktioner och har sammanlagt gett byråerna ett betyg på 9,1 av 10.

Annons

Av rapporten framgår det bland annat vilka utmaningar som finns i samarbetet med advokatbyrån och klienten vid M&A. Främst är det, enligt klienterna, att få advokatbyrån att förstå verksamheten och affären.

– När jag ser dessa punkter så känner jag igen mig mycket i detta och den komplextet som finns i dessa transaktioner. Det som är väldigt viktigt är att byrån hanterar den komplexiteten på ett enkelt smidigt och bra sätt, svarar Victoria Swedjemark, Legal department advisor och grundare av managing konsultbyrån Glowmind.

Oskar Backman är Investment Manager på Polhem Infra, som investerar i och förvaltar infrastrukturtillgångar. Han tycker att man måste inleda en relation med att enas med rådgivaren vad det är man vill uppnå.

Annons

– Vill man vinna varje delslag eller vill man vinna kriget? Det är också viktigt att det finns en tydlighet med vem som gör vad. Jag vet inte hur många gånger man har arbetat med jurister som sedan försvunnit för att den har ett annat uppdrag. Helhetssynen och projektledningen kan gå förlorad, säger han och menar samtidigt att det är ”vi som uppdragsgivare som har ett ansvar att man kräver detta”.

Anders Malmström som är partner och styrelseordförande på DLA Piper Sweden konstaterar att betyget som advokatbyråerna fått från klienterna är mycket högt, vilket bevisar att advokatbyråerna är väldigt skickliga på sitt jobb. Han kan hålla med om att det är en stor utmaning att ständigt vara hands-on då det är mycket processer hela tiden.

Panelens moderator Johan Såthe, chefredaktör på Realtid, ställer frågan: När blir det problem?

Annons

Oskar Backman svarar att det handlar om hur man jobbar tillsammans. Ett problem, som han ser det, är att det blivit alltför digitaliserat i dag.

– Personliga möten blir mindre och mindre vanliga. Man stämmer av via mejl, sms och till och med i Whatsup-grupper för kommunikation. Detta är inte ett bra sätt att diskutera en komplex affär. Man måste sitta ned och prata. Det går information förlorad i dessa stora affärer. Det tycker jag är ett stort problem. 

Han pekar även på att han har sett affärer där man vinner på att ha färre antal människor som gör fler saker men ser helheten istället för att ha fler som arbetar inom särskilda områden. 

– Saker ramlar mellan stolarna och där sitter fotbollslaget med jurister och tittar på och undrar vems frågan är. Ingen vet för det har ramlat mellan stolarna.

Oskar Backman och och Anders Malmström känner varandra sedan 19 år tillbaka och har jobbat med varandra under 12 år. Anders Malmström konstaterar att alla klienter är olika och att exempelvis Oskar Backman som också har en juristutbildning är affärsmässig och väldigt engagerad i processen själv.

Anders Malmström konstaterar även under panelsamtalet att advokatbyråerna i dag tagit över mycket av M&A-processen.

– När jag började ledde corp-firmorna enormt mycket mer än i dag. Advokatfirmorna har tagit över mer och mer eftersom vi är snabbare och lite skickligare. Det gör ju att det är ett maskineri och vill man själv vara inne måste man vara inne tidigt.

I Branschrapporten 2019 finns ett citat från en klient som lyder: ”Att hitta jurister som förstår affären, inte sätter käppar i hjulen”.

Oskar Backman kan skriva under på detta citat.

– Många underskattar värdet av att förarbeta och planera förhandlingar. För det är ett spel, en tävling. Det är en väldigt interaktiv process. Man har ingen aning hur motpartens DD (due dilligence, reds anm) är och vad man vill uppnå. Om man ska vara framgångsrik måste man vara förberedd. Om man inte är det så kan man ha jurister som går fram som en bulldoser i en förhandling där man kämpar för att vinna varenda litet poäng och då blir det fel och det blir ett dåligt klimat. Man uppnår då inte slutsyftet att enas och vilja skriva sina namn på pappret.

Anders Malmström konstaterar att förhandlingen är den jobbigaste och men även den roligaste biten. 

– Man måste  ständigt måste utvecklas och som man måste jobba med att utveckla sig själv. Vi har faktiskt jobbat med skådespelare när vi tränar på detta. Det är jättebra. Vi jobbade då med olika tonlägen och olika stämningar i rummet som skådespelarna kan lära oss mycket hur man får till.

Även Victoria Swedjemark, som tidigare arbetat som chefsjurist på Tele2 när bolaget köpte ComHem, håller med om det viktiga relationsarbetet.

– När man arbetar med joint venture är det oerhört viktigt att bygga en relation. Jag har varit med om när förhandlingar har skadat relationen och då gick det väldigt dåligt.

Hon konstaterar även hur viktigt det är att advokatbyråer förstår integrationsfasen vid joint venture och hur viktigt det är att man finner synergierna snabbare.

Oskar Backman ville slutligen slå ett slag för timdebitering, som under debatten benämnde som ”elefanten i rummet”.

– Vid en framgångsrik affär tar Investmentbanken eller corpfirman 50-70 procent av projektkostnaden och de är helt och hållet incitamentsdrivna och det är så man vill ha det. Med den strukturen vet man samtidigt att de är aldrig hundra procent objektiva i affärssituationen. Det måste man vara medveten om som klient. 

– Där tycker jag att det är skönt att de jurister som man arbetar med tar betalt oavsett om det blir en affär eller inte, de är alltså hundra procent objektiva. de kan säga att ”det vi ser och och hör är inte bra för er”. Att veta detta är en trygghet i en M&A-affär, att det finns rådgivare som kan säga ”gör inte detta”. Därför är timdebiteringen en garant till att man kan ha den relationen.

Panelen anslutas med att trion får ge varsitt ”bästa råd”.

Oskar Backman: 

– Antidigitalisering och fler personliga möten mellan rådgivare och klienten för att man ska få större förståelse för individen, bolaget, affären och vad man vill uppnå.

Anders Malmström:

– Lär dig klientens bransch gå inte bara på M&A-seminarium utan gå även på seminarium om till exempel infrastruktur när du ska utbilda dig. Lär dig andra saker. Då kommer samarbetet bli mycket bättre. Fråga om mycket om klienternas verksamhet och lyssna på deras historia.

Viktoria Swedjemark:

– Dialog och prata med klienten. Lägg fokus i början på projekten. Vad vill vi åstadkomma och vad är, på riktigt, det viktiga.

Förmiddagen fortsatte med paneldiskussioner i ämnena: Kulturell synkronisering, Hållbarhetsfrågan i kundperspektiv och digital transformation och dess inverkan på inköpen av affärsjuridik. Gäster vid dessa diskussioner var Agnes hammarstrand, IT-advokat och Partner på Advokatbyrån Delphi, Camilla Köhler, bolagsjurist på Scandic Hotels, Audun B Moen chefsjurist på DNB och Camilla Toreim Tornberg, advokat och partner på Marlaw.

Annons