FinansNyhet

Personlig konkurs för Dunkers tidigare vd ett faktum

Dunker, Claes LindqvistDunker, Claes Lindqvist
Publicerad

Hovrätten avslår Claes Lindqvists överklagan, vilket innebär att den tidigare Dunker-vd:n är i personlig konkurs.

Torbjörn Isacson

Som Realtid tidigare skrivit så satte Helsingborgs tingsrätt i slutet på oktober Dunkerstiftelsens tidigare vd Claes Lindqvist i personlig konkurs. Lindqvist dömdes att betala Dunkersfären 30 miljoner kronor plus minst 5 miljoner kronor i ränta. Därtill ska Claes Lindqvist betala Dunkersfärens rättegångskostnader på 53 000 kronor, plus eventuell ränta framöver.

Claes Lindqvists juridiska ombud Krister Azelius på Vinge, som tidigare fått domen uppskjuten, överklagade omedelbart tingsrättens beslut till Hovrätten i Skåne och Blekinge.

Hovrätten avslår nu överklagandet och beslutar att Claes Lindqvist ska betala Dunkers rättegångskostnader på ytterligare 15 000 kronor. Claes Lindqvist har inte betalat enligt tidigare skiljedom, och har både själv och genom ombud förklarat sig inte ha möjlighet att vara ens i närheten av att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet. Claes Lindqvist har inte lämnat någon uppgift om sin ekonomiska ställning eller presenterat någon motbevisning i övrigt, enligt Hovrätten.

Annons

I samband med att Krister Azelius i slutet på oktober skrev till Realtid att han ”absolut” skulle överklaga tingsrättens beslut så skrev han även att han inte ville ge några ytterligare kommentarer förrän saken var avgjord. När den nu är avgjord har Krister Azelius valt att inte återkomma med någon ytterligare kommentar.

Konkursförvaltaren Peter Öfverman på Ackordscentralen Syd satte igång med sitt arbete omedelbart efter tingsrättens tidigare beslut.

Annons