Fintech

"Perfekt storm" bakom fintech-vågen

Banker och andra traditionella finansaktörer har för evigt förlorat sitt monopol på finansiella tjänster. I framtiden kommer alla branscher kunna tjäna pengar på finanslösningar, enligt en rapport från Capgemini.

Uppdaterad 2017-03-14
Publicerad 2017-03-14

Är fintech en substanslös hajp? Den frågan behandlas i fintech-rapporten "World fintech report 2017" som sammanställs av Linkedin och konsultbolaget Capgemini – i samarbete med Efma (European Financial Management Association).

Rapporten bygger på en enkätundersökning med 8.000 svarande finanskonsumenter i 15 olika länder, samt på över 100 intervjuer med personer i chefspositioner på större finansbolag.

"Finanstjänst-aktörer kan stå inför den kanske största utmaningen hittills och det här är troligen början på en lång omvälvande resa", framgår det av rapporten.

Perfekt storm

Vad beror då fintech-vågen på? Rapportförfattarna konstaterar att sektorn fått extra draghjälp av vad de kallar för en "perfekt storm" – en storm skapad av höjda förväntningar på förbättrade kundupplevelser, ökande venture capital-investeringar, få regleringar för startups och en snabb teknologisk utveckling.

Enligt rapporten är det framför allt så kallade "bigtech-bolag" som Google, Amazon, Facebook och Apple som bidragit till en ökad global efterfrågan på personaliserade och interaktiva digitala tjänster. Dagens konsumenter förväntar sig liknande användarvänliga lösningar från banker och andra tradtionella finansaktörer.

Billigt starta fintech-startup

Finansjättar har dock agerat långsamt, medan fintech-startups snabbt identifierat det nya kundbehovet och skapat innovativa tjänster med hjälp av ny teknik.

– Kostnaden för att starta ett fintechbolag har sjunkit avsevärt, vilket lett till ett ökat antal fintech-startups. Alla kommer inte att överleva, men de som gör det får en betydande påverkan på finansbranschen, säger Eduardo Vergara, betaltjänstchef på Silicon Valley Bank, i rapporten.

Neal Cross, innovationschef på DBS Bank håller med:

– I framtiden blir banking allas affärsmodell. Samtliga organisationer, inklusive telekomaktörer och återförsäljare, kommer kunna tjäna pengar på finanslösningar, säger han i rapporten.

75 procent i Kina och Indien

Hälften av konsumenterna som deltagit i undersökningen svarar att de använder minst en fintech-tjänst som tillhandahålls av en icke-bank. Sett till enbart regionerna Asien och Sydostasien är det 58,2 procent och i Kina och Indien över 75 procent.

Globalt är det dock bara 17 procent som uteslutande nyttjar fintech-lösningar, medan 27,4 procent brukar dem som komplement till tradtionella finanstjänster. Minst populära är fintech-lösningar i Frankrike (36,2 procent), följt av Belgien (30,4) och Holland (29,8).

Högre förtroende

Och globalt har konsumenter högre förtroende för tradtionella finansaktörer (36,6 procent). Men försprånget till fintech-startups är litet. 23,6 procent litar på deras lösningar.

Det är dock tydligt att konsumenter generellt har högre förtroende för tradtionella aktörer när det kommer till bedrägeriskydd och transparens. Fintech-leverantörer är dock överlägsna vad gäller användarvänlighet, skriver Capgemini.

Men kanske börjar de traditionella aktörerna vakna nu? 60 procent av de intervjuade cheferna uppger att de söker fintech-samarbeten. Och nästan lika många försöker att skapa egna finans-innovationer.

Platsannonser

Logga in