Fonder

Pensionsgruppen vill öka AP-fondernas placeringsfrihet

Mer kapital ska kunna placeras utanför börsen och minsta andelen räntebärande papper bör sänkas från 30 till 20 procent. Det är några av förslagen i pensionsöverenkommelsen som sex riksdagspartier kommit överens om.

Publicerad 2017-07-07

Bakom förslagen står Pensionsgruppen som förutom regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Finansdepartementet ska nu remittera Pensionsgruppens promemoria.  Och ambitionen är att de nya reglerna ska börja tillämpas under 2018.

Förslaget innebär en ökad frihetsgrad i placeringsreglerna som möjliggör att en större andel av fondmedlen än idag kan placeras utanför börsen, samtidigt som kravet på räntebärande värdepapper sänks. Detta ökar möjligheterna till en bra avkastning och goda pensioner, speciellt med tanke på dagens låga räntor.

– Över tid förändras placeringsmönster och därför behöver vi även se över Första–Fjärde AP-fondernas placeringsmandat, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget syftar även till att förstärka och tydliggöra regelverket kring fondernas hållbarhetsarbete. Fokus på hållbarhet skrivs för första gången in i lagstiftningen och kopplingen till de svenska miljömålen och internationella överenskommelser tydliggörs.

Detta är viktigt för att upprätthålla en god trovärdighet för förvaltningen av buffertkapitalet, enligt Pensionsgruppen.

– Genom detta förslag är jag övertygad om att AP-fonderna kommer att minska miljöpåverkan från sina portföljer och placera sig i det absoluta toppskiktet vad gäller hållbarhet. Detta är nödvändigt om Parisavtalet och målen inom Agenda 2030 ska nås, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ingen förändring föreslås av det övergripande målet för förvaltningen av fondmedlen eller av övriga regler som idag gäller för Första–Fjärde AP-fonderna.

 

Platsannonser