Finans Nyhet

Pensionsflytt bra lösning, anser FI

Publicerad

Finansinspektionen är positiv till att pensionsspararna i Salus Ansvar får flytta sina pengar.

– Sett mot misslyckandet i Salus Ansvar så tror vi att det här är en bra lösning för kunderna. De har hamnat i en omöjlig situation har nu fått en möjlighet att flytta, säger Erik Saers, chef för Finansinspektionens avdelning för marknadstillsyn.

Salus Ansvar har alltsedan börsnedgången i början av 2000-talet haft dålig ekonomi. Företaget klarar inte längre att ge sina drygt 50 000 pensionssparare en rimlig avkastning.

Kunderna erbjuds nu att flytta över till SEB Trygg Liv som Salus Ansvar skrivit ett samarbetsavtal med. Erbjudandet innebär att de kan placera om pengarna från sina nuvarande traditionella pensionsförsäkringar till en fondförsäkring med eller utan garanti.

Annons

Just nu håller Finansinspektionen på att utveckla en ny metod för tillsynen av försäkringsbolag, det kontroversiella trafikljussystemet. Hade man haft det systemet tidigare skulle åtgärderna i Salus Ansvar tvingats fram tidigare, tror Erik Saers:

– Man hade absolut kunnat lyfta fram den här situationen tydligare och tidigare. Det hade blivit ett tryck på åtgärder på ett annat sätt och det bästa sättet är när kunderna reagerar.

Salus Ansvar har de senaste åren funnits med på Finansinspektionens svarta lista. Men några direkta krav på bolaget har man inte ställt:

Annons

– Vi har fört diskussioner med Salus Ansvar under en längre tid om olika handlingsalternativ. Salus Ansvar är ett ömsesidigt bolag och det gör saken komplex. Man kan inte kräva och göra vad som helst eftersom det handlar om att ett kollektiv som lovat för mycket till sig själv, säger Erik Saers.

I planerna för Salus Ansvar ingår också att dess bolag för grupplivförsäkringar med 100 000 kunder ska säljas till SEB Trygg Liv.

När alla förändringar är genomförda kommer Salus Ansvar att främst vara ett företag för försäljning och paketering av livförsäkringar. Till det kommer också försäljning av andras sakförsäkringar under eget varumärke.

Annons

TT

Annons