Bank

Penser rapporterar rekordresultat

Erik Penser Bank beskriver sig som "väl rustad" för att hantera turbulesen i spåren av det nya coronaviruset.

Uppdaterad 2020-04-01
Publicerad 2020-04-01

2019 blev ett starkt år för Erik Penser Bank. Det visar den färska årsredovisningen. Intäkterna steg med 21 procent till 378 miljoner kronor och rörelseresultatet ökade 38 procent till 88 miljoner kronor.

Vid årsskiftet hade Erik Penser Bank 103 anställda. Den rörliga delen av lönekostnaderna för 2019 uppgick till 26 miljoner kronor.

Vd Johan Mörner beskriver utfallet som en "ny rekordnivå" för banken. I sitt vd-ord konstaterar han att återkommande intäkter täcker rörelsekostnaderna före bonusar:

"Det innebär att förutsättningarna för att generera stabila överskott, även under perioder av sämre marknadsförutsättningar, har förbättrats ytterligare."

Enligt årsredovisningen klarar banken buffertkraven med god marginal. Det finns 65 miljoner kronor i utdelningsbart kapital men någon utdelning blir det inte trots det starka fjolåret. Istället tog banken emot 36 miljoner i aktieägartillskott under 2019.

Banken kommenterar bara kortfattat det turbulenta marknadsläget efter årsskiftet men tonar ner riskerna för verksamheten:

"Erik Penser Bank är väl rustad, såväl kapital- som likviditetsmässigt, att hantera den volatilitet på de finansiella marknaderna som initierades av coronavirusets spridning."

Under 2019 ökade intäkterna inom både förmögenhetsförvaltning och corptjänster. Även räntenettot i bankens expanderande kreditverksamhet ökade under året. Utlåning till allmänheten låg på 4,2 miljarder kronor vid årsskiftet, en ökning med 15 procent under året. Kreditstocken ökade med nästan 1 miljard genom köp av blancolån till konsumenter från andra kreditgivare.

För kalenderbitare erbjuder årsredovisningen också en revisorsnyhet. Ernst & Young, som reviderat räkenskaperna sedan starten 1994, byts i år ut mot en annan firma på grund av regelverket som sätter ett tak på det maximala antalet år som en revisionsfirma kan ha uppdrag för samma bolag. Det är inte känt vem ersättaren blir.

 

Platsannonser