Fastigheter

Penser och Fjärde AP-fonden tackar ja till Oscar Properties

Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden accepterar bostadsutvecklaren Oscar Properties erbjudande om att byta preferensaktier mot nyemitterade stamaktier.

Publicerad 2019-11-22

Oscar Properties Holding genomför ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier. Varje preferensaktie kan bytas mot 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B kan bytas mot 50 nyemitterade stamaktier.

Nyemissionen av stamaktier genomförs med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor.

Nu har Oscar Properties fått positiva indikationer kring utbyteserbjudandet och fått in flera avsiktsförklaringar om att acceptera erbjudandet. Bland annat från de två största institutionella innehavarna av preferensaktier i bolaget, Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden, vars innehav sammanlagt motsvarar cirka 13,6 procent av utestående preferensaktier.

Oscar Properties finansiella rådgivare är ABG Sundal Collier och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

Platsannonser