Finans Nyhet

Penningtvättslagen öppnar för nya aktörer

Taggar i artikeln

Penningtvätt
Publicerad

I penningtvättslagen finns krav på att verksamhetsutövare ska göra en noga kontroll av sina kunder. ”Många utövare vet att de omfattas av lagen, men inte på vilket sätt de ska uppfylla lagens krav” säger Pål Ljungberger, en av grundarna till  kunddatabolaget Roaring.

Penningtvättslagen ställer krav på att de aktörer som omfattas av lagen ska ha god kundkännedom. Det innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska känna till kundens identitet, vem som är verklig huvudman, om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person) och om kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett högriskland.

Om verksamhetsutövaren  inte har tillräcklig kännedom om kunden är denne förhindrad att ha affärsförbindelse med kunden.

Enligt Carina Heinlo,  som har mångårig erfarenhet av arbete med att bekämpa penningtvätt, är det inte helt lätt att följa lagen. Det beror inte på  illvilja och slarv utan snarare på bristande förståelse, för låg kompetens och för lite resurser.

Annons

Som exempel nämner Carina Heinlo situationen då en lämplighetsprövning ska göras av en ny bankkund.

– Den anställde har en checklista på frågor till kunden. Om kunden svarar otydligt är det mycket lätt hänt att man tolkar uppgiften till kundens fördel, framförallt när man har tidsbrist och inte är tillräckligt utbildad i att se risker.

För att underlätta för företag att uppfylla kraven i penningtvättslagen har aktörer som erbjuder tjänster för att automatisera och underlätta kundprocesserna blivit allt vanligare.

Annons

Ett av dessa företag är Roaring. Bolaget erbjuder tjänster, som hämtar, kontrollerar och verifierar information om verksamhetsutövarens kunder; till exempel om en person är i en politiskt utsatt ställning, vem som är verklig huvudman och vem som är firmatecknare.

Kundstocken har ökat med 437 procent på ett år (från mars 2018 till mars 2019), vilket visar på det enormt stora intresse som finns för den här typen av tjänster.

– Kundtillströmningen har ökat jättebra och vi ser att det finns ett mycket stort intresse för våra produkter, säger Pål Ljungberger, CEO och en av grundarna.

Annons

Pål Ljungberger upplever att de flesta mindre företag förstår att de omfattas av lagen, men frågan är på vilket sätt de omfattas. En annan fråga är hur de ska gå tillväga för att kontrollera sina kunder.

– Jag tror att det krävs mer upplysning kring kundkännedomen. Många aktörer som har hållit på länge i branschen kan säga ”vi tar bara kunder som är rekommenderade”. Vad innebär det i praktiken och hur kan man säkerställa att dessa kunder är pålitliga? Andra aktörer är väldigt oroliga och vill kontrollera alla sina kunder varje dag.

Pål Ljungberger är en av fem grundare av bolaget. Tillsammans äger de 70 procent av Roaring.  I juni förra året gick Collector och Almi Invest in som delägare. Målet är att företaget ska vara värt 1 miljard kronor inom fem år.

– Det är fullt möjligt, säger Pål Ljungberger.

Annons