Bank

Penningtvättsexpert: "Viktigt att agera kraftfullt"

Enligt penningtvättsexperten Göran Engvall har det satsats för lite resurser mot penningtvätt i nordiska och baltiska bankverksamheter under de senaste åren. Det har blivit bättre på senare tid, men risken är att arbetet åter blir eftersatt i en ny konjunkturnedgång.

Uppdaterad 2019-11-19
Publicerad 2019-11-15

SEB:s pressmeddelande på fredagsmorgonen om att banken blivit kontaktad av SVT:s Uppdrag granskning om ett kommande program om misstänkt penningtvätt i Baltikum fick aktiekursen att dyka över 10 procent. 

Göran Engvall, partner och expert inom bland annat penningtvätt på konsultföretaget Cidestra, vill däremot inte uttala sig om enskilda banker.

– Vad vi kan konstatera är att arbetet mot penningtvätt var starkt eftersatt under en period efter finanskrisen hos många aktörer, vilket naturligtvis innebär en ökad risk för att aktörerna har varit utsatta för penningtvätt, säger Göran Engvall.

– Idag ser vi däremot en klar förbättring på många fronter – hos banker, tillsynsmyndigheter, polisen och även med nya förslag till lagförändringar för att underlätta till exempel informationsutbyte.

Han ser en risk för att arbetet mot penningtvätt riskerar att bli nedprioriterat vid en sämre konjunktur.

– Det är därför viktigt att nu agera kraftfullt med implementering av en varaktigt bra antipenningtvättskultur avseende organisation, processer, teknik och dataanvändning som kommer att hålla över kommande konjunkturcykler, säger Göran Engvall. 

Louise Brown, medgrundare och vd för Credability som tidigare var ordförande för Transparency International, skrev tidigare i veckan ett inlägg på Linkedin att hon och ett par andra personer fått titta på en del material från Uppdrag granskning men utan att veta vilket bolag det handlar om. Hon fick se materialet tillsammans med Stefan Lundberg, chefsåklagare på EBM, och Pia Bergman som är nationell samordnare på Skatteverket. 

“Det vi såg var skrämmande. Uppenbara penningtvättsupplägg med tydliga kopplingar till organiserad brottslighet. Det fortsätter och fortsätter, men ledningen för det svenska bolaget kommunicerar att man inte sett några risker. Jag är oerhört spänd och nervös för vad vi kommer att se i det färdiga avsnittet den 27/11”, skriver Louise Brown.

Vare sig Louise Brown eller Pia Bergman vill efter SEB:s pressmeddelande på fredagen inte ge ytterligare kommentarer.

Stefan Lundberg bekräftar att han besökte SVT förra fredagen i egenskap av expert i frågor om ekonomisk brottslighet.

– Jag kan bekräfta att vi fick muntlig och skriftlig information om ett anonymiserat företag och  att vi bereddes tillfälle att ge vår generella syn på aktuell problematik kring ekobrott, säger Stefan Lundberg. 

– Jag kan ha min egna funderingar kring vilket företag det skulle kunna tänkas vara, men de behåller jag för mig själv, fortsätter han. 

Har EBM har vidtagit några åtgärder mot bakgrund av vad som nu är känt?
– Vi uttalar oss aldrig om eventuella pågående eller planerade förundersökningar på grund av underrättelse- och förundersökningssekretess, säger Stefan Lundberg. 

Stefan Lundberg poängterar att han är verksam inom det brottsförebyggande arbetet. Han  har ingen direkt kontakt med EBM:s brottsutredande verksamhet och följer den inte mer än i ett mycket övergripande perspektiv. 

– Det är bra att SEB snabbt informerar marknaden om att det kan ha framkommit nya uppgifter om penningtvätt i banken. Det skiljer sig radikalt från hur Swedbank kommunicerade när Uppdrag granskning första gången granskade dem, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson. 

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, anser att aktiemarknaden har överreagerat: 

– Kursfallet ska man nog se som oro, inte över de nya uppgifterna utan kring osäkerheten kring magnituden av dem, säger Joakim Bornold. 

 

Platsannonser