M&A

Pegroco Invest förvärvar Sarlin Furnaces

Investeringsbolaget Pegroco Invest förvärvar verksamheten i Sarlin Furnaces av den finska företagsgruppen Sarlin Group. Nuvarande vd:n Magnus Bergman kvarstår som vd. 

Publicerad 2018-01-02

Förvärvet sker i form av inkråmsaffär via en apportemission till Sarlin Group Oy Ab på 350. 000 stamaktier i Pegroco Invest till en kurs på 23 kronor. På skuldfri basis utgör köpeskillingen 5,7 miljoner kronor.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet stamaktier i Pegroco Invest till 27 242 008. Emissionen ger en utspädning av stamaktierna på 1,3 procent. Preferensaktierna i Pegroco Invest påverkas inte av emissionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sarlin Furnaces är specialister på ugnar för värmebehandling av järn, stål, aluminium, zink och andra metaller. Företaget tillhandahåller tjänster för service och underhåll samt nybyggnationer och moderniseringar av industriugnar. Bolaget har en lång historik och har idag över 1500 ugnar installerade hos kunder. Bland kunderna finns de flesta stora svenska industribolag som till exempel Volvo, SKF, Atlas Copco och Sandvik. 

Sarlin Furnaces omsättning för 2017 blev cirka 56 miljoner kronor.

– Sarlin Furnaces har en mycket stark kundbas i Norden. Den nya strategin och deras marknadsledande position inom service och underhåll för industriugnar gör att vi ser en god tillväxtpotential för bolaget, säger Thomas Brue, vd för Pegroco Invest i pressmeddelandet.
Nuvarande vd:n Magnus Bergman kvarstår som vd. Samtliga anställda följer med i affären.

Platsannonser