Finans

Peab avyttrar Ängelholm flygplats

Nu står det klart att driften av Ängelholm Helsingborg Airport övergår i kommunal regi.

Publicerad 2020-09-01

Under tisdagen signerades kontraktet mellan Peab och Ängelholm och Helsingborg flygplats Holding AB. Peab kommer fortsättningsvis endast att äga marken och flygplatsfastigheten.

Peab frånträder bolaget Ängelholms flygplats den 1 september 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

När Peab tidigare i år beslöt sig för att lägga ned flygplatsen efter att coronapandemin lett till en dramatisk nedgång i flygtrafiken, intensifierades de redan inledda diskussionerna med sju kommuner kring ett övertagande av flygplatsen. Under förra veckan stod det klart att samtliga kommunfullmäktige i berörda kommuner röstat ja till att ta över flygplatsen.

Löpande underskott om 10 miljoner kronor belastade Peabs resultat under det första kvartalet. I samband med beslutet om nedläggning av driften under andra kvartalet belastade ytterligare kostnader, uppgående till 40 miljoner kronor, Peabs resultat, varav nedskrivningen av goodwill utgjorde 20 miljoner kronor. Den nu genomförda avyttringen innebär inga ytterligare resultateffekter.

Platsannonser

Logga in