Finans

Pareto tyngs av oljeraset

Sämre rörelseintäkter som kopplas direkt till nedgången i norska oljeindustrin.

Uppdaterad 2016-03-09
Publicerad 2016-03-09

Pareto-gruppen redovisar rörelseintäkter på 2 miljarder norska kronor (2,5) för helåret 2015. Försämringen beror främst på nedgången i den norska oljeindustrin. 

Resultatet efter skatt förbättrades dock med något till 1.020 miljoner norska kronor (895), jämfört med 2014. Det berodde främst på tillväxt i Paretos värdepappersfond och aktier och på draghjälp från dotterbolag i främst Finland och Sverige.

Under förra året gick Pareto Securities samman med dotterbolaget Pareto Project Finance, vilket medfört att Pareto nu är Norges ledande bolag inom projektfinanisering.

Pareto Securities deltog i totalt 36 placeringar av egenkapital som tillsammans uppgick till 16 miljarder norska kroner.

Koncernen var även rådgivare i sammanlagt 9 börsnoteringar, däribland i Sverige, Frankrike och USA. Pareto deltog också i obligationsplaceringar för över 20 miljarder norska kronor.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in