Pansanté Zenergy
Foto: Zenergy
Finans

Pansanté i konkurs – Zenergy-affär försenas igen

Med Pansanté i konkurs meddelar Zenergy att den tidigare kommunicerade affären mellan de två bolagen kan påverkas av situationen.

Uppdaterad 2020-12-03
Publicerad 2020-12-03

En affär mellan Zenergy och Pansanté har blivit fördröjt ett flertal gånger under 2020 med anledning av förseningar i finansiering från Pansantés sida. Nu står det klart att Pansanté försätts i konkurs av tingsrätten. Därmed meddelar Zenergy att bolaget följer händelseutvecklingen, skriver Zenergy.

Senast i juni meddelade Zenergy att det långsiktiga leverans- och samarbetsavtal mellan bolagen avseende bland annat ett beställningsåtagande av ZIP-Element om minst 200 miljoner kronor hade justerats, detta efter ett flerta tidigare förseningar.

– Vi har varit i kontakt med Roland Nilsson, styrelseordförande i Pansanté, som bekräftar att en konfliktsituation uppstått i bolaget där en av firmatecknarna har begärt bolaget i konkurs. En juridisk process är inledd för att återställa bolaget. Vi följer händelseutvecklingen och återkommer med mer information vartefter sådan blir tillgänglig, skriver Zenergy.

Under oktober tillldelade Spotlights disciplinnämnd Zenergy en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en årsavgift motsvarande 240 000 kronor.

Platsannonser