Fastigheter

Pandox utvärderar möjligheterna till ett större förvärv

Pandox bekräftar medieuppgifterna om att bolaget gått in i en förhandlingsfas rörande ett större förvärv.

Publicerad 2017-11-21

Under tisdagsmorgonen bekräftar Pandox, med anledning av spekulationer i media, att bolaget gått in i en förhandlingsfas rörande möjligheterna till ett större förvärv. 

"Förvärvet avser en hotellportfölj som har sin tyngdpunkt i större städer i Storbritannien och Irland. Pandox vill understryka att det är en komplex affär och att pågående förhandlingar inte nödvändigtvis behöver leda till att avtal ingås och att det inte är säkert att transaktionen kommer att kunna fullföljas”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Pandox äger 122 hotellfastigheter i elva länder, däribland Storbritannien, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 41.000 miljoner kronor. 

"Ytterligare information kommer att lämnas när så bedöms lämpligt eller skyldighet uppkommer”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Platsannonser