Finans Nyhet

Pandemin och mer restriktiv kreditgivning påverkade Northmill negativt 2020

Taggar i artikeln

Northmill
Foto: Northmill BankFoto: Northmill Bank
Foto: Northmill Bank
Publicerad

Nettoomsättningen i Northmill ökade måttligt under 2020 medan resultatet minskade med 60 procent.

Neobanken Northmill ökade sin nettoomsättning till 468 miljoner kronor för helåret 2020, motsvarande en måttlig ökning från 2019 då nettoomsättningen uppgick till 461 miljoner kronor. Under den aktuella jämförelseperioden minskade bankens resultat med hela 60 procent till 38,3 miljoner kronor, från tidigare 95,5 miljoner kronor. Det framgår av Northmills årsrapport för 2020.

Bakom den ynka tillväxten och det kraftigt minskade resultatet ligger bankens strategiska beslut om att transformera sin kreditportfölj mot lägre snitträntor och lägre kreditrisk. Även pandemin påverkade banken som, med anledning av den makroekonomiska osäkerheten, valde genomförde en extra avsättning för förväntade kreditförluster om 15 miljoner kronor. Av samma anledning tog Northmill en mer restriktiv hållning gällande kreditgivningen under första halvan av 2020. Detta ledde till “en successiv minskning av kreditportföljen som till följd minskade rörelseintäkterna”, skriver Northmill. Men bolaget återgick till tillväxt under andra halvåret. Totalt hanterade Northmill under 2020 cirka 1,3 miljoner nya låneansökningar.

– När pandemin slog till med full kraft skapades en makroekonomisk osäkerhet. Vi valde medvetet att bemöta denna förändring genom att minska risken i portföljen och bromsa utlåningen. Samtidigt reserverade vi extra medel för framtida förväntade kreditförluster. Givet denna försiktiga position vi intog när pandemin slog till, minskade vår tillväxt och lönsamhet under året. Det är också ett resultat av de omfattande investeringar vi har gjort sedan vi fick svenskt banktillstånd i september 2019. Investeringar som bland annat omfattar funktioner såsom riskkontroll, regelefterlevnad, juridik och vår växande produktutvecklingsorganisation. Dessa satsningar har stärkt vår organisation och ställning som bank – och skapat förutsättningarna för fortsatt tillväxt, säger Hikmet Ego, vd och medgrundare i Northmill, i en kommentar till rapporten.

Annons

Även Finlands nya och ytterligare skärpta regleringarna av konsumentkrediter begränsade bankens möjligheter att utveckla sin finska verksamhet.

– Vi fortsätter att bevaka utvecklingen noga och ser fram emot en tid med mer normaliserade regleringar, eftersom vi ser en möjlighet att utveckla befintliga produkter och introducera nya på den finska marknaden, säger han.

Hög personalomsättning

Medelantalet heltidsanställda i Northmill uppgick under perioden januari–december 2020 till 137 vilket motsvarar en ökning med 32 procent. Sammanlagt var andelen kvinnor 27 procent och antalet män 73 procent. Personalomsättningen uppgick till 25 procent under året, en minskning från 29 procent året innan.

Annons

Nyckeltal 2020 (2019)

  • Räntenettot ökade med 5,4 % till 328,6 MSEK (311,7)
  • Rörelseintäkterna ökade med 3,3 % till 360,5 MSEK (349,1)
  • Resultatet före skatt minskade med 53 % till 55,9 MSEK (118,6)
  • Årets resultat minskade med 60 % till 38,3 MSEK (95,5)
  • K/I talet uppgick till 0,41 (0,30)
  • Totala kreditportföljen* ökade med 5,1 % till 1 553 MSEK (1 477)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 8,3 % (26,8 %)
  • Total kapitalrelation uppgick till 30,5 % (26,0 %) i Northmill Bank AB och 28,0 % (22,1 %) i Koncernen
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 30,5 % (26,0 %) i Northmill Bank AB och 28.0 % (22.1 %) i Koncernen
Annons