Attendo
Foto: Jonas Ekströmer TT
Börs

Pandemin fortsatte tynga Attendos verksamhet andra kvartalet

Attendo ser en ljusning driven av Finland men pandemin fortsatt att tynga den skandinaviska verksamheten under andra kvartalet.

Uppdaterad 2021-07-22
Publicerad 2021-07-22

Attendo ökade nettoomsättningen till 3 207 miljoner kronor under andra kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal i fjol (3 112). Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent, driven framförallt av högre kundinflöde i Finland och positiva priseffekter. Leasejusterat rörelseresultat (Ebita) uppgick till 53 miljoner kronor (42), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 1,7 procent (1,3). Rörelseresultatet (ebita) uppgick till 162 miljoner kronor (153), motsvarande en rörelsemarginal på 5,1 procent (4,9). Periodens resultat uppgick till -19 miljoner kronor (-975). Det framgår av Attendos delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

– Vi fortsätter att leverera enligt plan på vårt turn-around program i Finland och kan uppvisa en god organisk tillväxt som följd av fler sålda platser samt prisjusteringar som balanserar kostnaderna för den nya bemanningslagen. Medan pandemin har haft en ytterst begränsad effekt i vår finska verksamhet, har den varit desto kraftigare i Skandinavien. Vi ser dock en positiv trend i antalet sålda platser i Skandinavien, från en mycket låg nivå under första kvartalet. Under kvartalet har vi även låtit göra en grundlig analys av vårt arbete under pandemin i Sverige. Den visar på flera lärdomar, men också att Attendo som helhet klarat pandemin väl, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef för Attendo, i en skriftlig kommentar till delårsrapporten.

– Efter ett pandemi-år med en historiskt låg inflyttningstakt av nya kunder till äldreboenden i Sverige, ser vi en gradvis förbättring av inflyttningstakten under andra kvartalet. Detta som en konsekvens av vaccinationsprogrammen och en sjunkande smittspridning i samhället. Med detta kan vi stänga kvartalet med en oförändrad beläggning i Sverige jämfört med första kvartalet trots att vi öppnat mer än 200 nya platser under kvartalet. Vi räknar med en fortsatt normalisering av försäljningstakten under andra halvåret i takt med att beläggningssituationen i kommunernas egna verksamheter successivt förbättras. Jämfört med föregående år är dock beläggningen väsentligt lägre, något som syns i resultatet, fortsätter han.

– Attendo har fortsatt en stor negativ finansiell påverkan från corona-pandemin, vilket delvis uppvägts av offentlig kompensation för corona-relaterade merkostnader som uppkommit under 2020. Trots den kraftiga påverkan av pandemin på både 2020 och 2021, följer vi vår strategiska plan och är trygga med att vi kommer att leverera på våra nya finansiella mål för 2023. 

"Pandemin har varit oerhört utmanande"

Bolaget har under senaste året arbetat med utvecklingen av ett gemensamt arbetssätt som ska säkerställa “omsorg med hög kvalitet utifrån gemensamma principer och samtidigt uppmuntra till lokalt engagemang”. Under våren har även ett internt arbete startats med bolagets alla medarbetare för att “diskutera och dokumentera lärdomar från hanteringen av pandemin”. 

– Pandemin har varit oerhört utmanande för både medarbetare, boende och anhöriga och det finns många lärdomar att dra inför framtiden. Samtidigt visar utvärderingarna att Attendos åtgärder för att skydda boende under pandemin totalt sett har fungerat väl, säger Martin Tivéus.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in