Leif Pagrotsky, generalkonsul i New York
Helg

Pagrotsky: "Sverigebilden har intensifierats"

Han är ekonomen med en lång bakgrund inom politiken, statsapparaten och regeringskansliet. När Realtid besöker Leif Pagrotsky, på fyrtionde våningen i den 191 meter höga skyskrapan centralt placerad i Manhattans pulserande stadsliv, är det i egenskap av Sveriges generalkonsul i NY som han tar emot.

Uppdaterad 2017-04-02
Publicerad 2017-03-31

Från Pagrotskys arbetsrum skymtar East River och inte långt därifrån ståtar Chrysler building, the MetLife Building och FN:s högkvarter. En del av utsikten skyms dock av den över 200 meter höga skyskrapan Trump World Tower.

– Sverigebilden har inte ändrats, men den har intensifierats sedan Trump blev president, säger Leif Pagrotsky.

Pagrotsky menar att de som ogillade Sverige innan det amerikanska presidentvalet antagligen gör det fortfarande och de som hade en mer positiv av Sverige har troligen stärkts i sin övertygelse.

– Folk som ogillar den utveckling som USA är på väg mot har blivit mer nyfikna på Sverige som ett tydligt alternativ och dessutom ett framgångsrikt sådant. Många amerikaner ser positivt på de värderingar som Sverige förknippas med såsom jämställdhet, balans mellan familjeliv och arbete och balans mellan social välfärd och ekonomisk tillväxt. I kombination med många framstående svenska företag skapar det en positiv bild av Sverige. Sådant väcker engagemang och nyfikenhet.

Som exempel lyfter Pagrotsky fram det svenska musikundret Spotify som har drygt tusen anställda i New York. Spotify är ett synligt företag i USA och har besökt Vita Huset sex gånger de senaste åren, inte nödvändigtvis för sin affärsidés skull utan för den svenska modellen som företaget vilar på.

Spotify erbjuder sina medarbetare könsneutral föräldraledighet under en tidsperiod som är längre än vad många amerikaner är vana vid, berättar Pagrotsky.

– Spotify demonstrerar att det går att bygga ett effektivt företag på det här sättet.

Det är enligt Pagrotsky uppenbart att Spotify har stor genomslagskraft, vilket påverkar amerikanernas värderingar och deras bild av Sverige.

– Spotify har revolutionerat en global bransch och är därför inte så lätt att vifta bort.

Företag som Spotify, Klarna och Skype bygger tillsammans bilden av Sverige, menar Pagrotsky.

– Precis som på ett framgångsrikt företag måste man hålla fast vid visionen och inte byta ut den en gång i kvartalet. För att bli framgångsrik måste en vision byggas upp konsekvent, uthålligt och långsiktigt. För att budskapet ska uppfattas som trovärdigt måste det även ha en genuin koppling till verkligheten.

Den Sverigebild som generalkonsulatet i New York försöker utmana växte fram under krisen på 90-talet.

– Bilden av Sverige då var att det var ett seriöst, allvarligt och tråkigt land med långlivade, tråkiga kvalitetsprodukter som hämtades ur skogen eller berget, som befolkades av självmordsbenägna alkoholister som tittade på deprimerande Bergman-filmer. Det tar tid att ändra en sådan bild. Vår uppgift är att sprida ett budskap som baseras på verkligheten idag. Sverige är ett kreativt land i fråga om många olika områden, bland annat life science, it, reklam och musik. Dessutom är Sverige ett land som tidigt hakar på nya trender och genom att vara aktiv på det här sättet har vi kommit att bli en förebild för många andra länder.

Men, det är inte bara svenska teknik- och tjänsteföretag och svenska författare såsom Fredrik Backman (författare till “En man som heter Ove”) som bidrar till Sverigebilden. Även svenska restauranger har stor genomslagskraft.

– Två av de mest framstående restaurangerna i New York idag är svenska, säger Pagrotsky och syftar på Aquavit och Aska.

Hur anser du att USA har ändrats efter att Trump blev president?

– USA har ändrats på så vis att polariseringen i landet har blivit mycket tydligare. Förut visste man om att polariseringen fanns, men kanske inte till den grad som det har visat sig. Förresten brydde sig ingen om det. Nu har det blivit en stark mobilisering för vissa politiska krafter och det politiska intresset har ökat liksom intresset för nyheter. Vi kan se att tv-tittandet ökar och att tidningarnas prenumerationssiffror växer. För första gången på mycket länge växer the New York Times, en tidning som säger att de inte gillar Trump, men att Trump är bra för affärerna.

Pagrotsky tror inte att Sverige kommer att lida av en mer protektionistisk amerikansk politik.

– Jag tror inte att beslutet att stoppa TPP (frihandelsavtalet mellan länder kring Stilla havet) kommer att ha någon större inverkan på Sverige, eftersom det är mångåriga processer som följer de närmaste åren, säger Pagrotsky och fortsätter:

– Den politik som man nu förväntar sig är en politik med stora ofinansierade utgifter och en infrastruktursatsning som kommer att vara dåligt finansierad. Det kommer att innebära en ökad efterfrågan och en stimulans av den amerikanska ekonomin. Detta kommer att balanseras av att räntorna och dollarn stiger. Mot detta står mottot “Buy American”,vilket är en uppmaning till amerikaner att köpa lokala produkter. Sverige är ett land som bland annat exporterar tjänster från tjänsteföretag och sofistiskerade tekniska lösningar och därför tror inte jag att USA kommer att sluta importera från Sverige.

Sverige har all anledning att vara aktiv på den amerikanska marknaden, berättar Pagrotsky som även anser att det svenska generalkonsulatet har en stor roll att fylla när det kommer till att underlätta för svenska företag på den amerikanska marknaden.

Generalkonsulatet fokuserar på Sverigefrämjande i bred bemärkelse, bland annat handels- och investeringsfrämjande, kulturfrämjande samt konsulär verksamhet.

– Näringspolitiska frågor är något som vi prioriterar och vi fokuserar huvudsakligen på små och medelstora företag berättar Pagrotsky.

Pagrotsky säger att han betraktar sig själv som marknadsförare och mäklare. I hans uppdrag ligger nämligen att erbjuda en plattform där olika intressen kan mötas.

– Vi arbetar för att identifiera nätverk och samarbetspartners till svenska företag. Våra lokaler, framförallt generalkonsulns residens, som ligger i hörnet Park Avenue och East 64th Street på Upper East Side har en speciell magi och dragningskraft. Här anordnar vi seminarier och mottagningar. Det är ett bra sätt att mötas på.

Pagrotsky berättar att när det svenska generalkonsulatet stängde sin verksamhet 2009 var de 25 personer. Sedan de öppnade för ett år sedan är de bara åtta, vilket innebär att de inte har samma kapacitet som tidigare att genomföra egna undersökningar, aktivt delta i debatter eller skaffa agenter. Men, de har ett rikt nätverk som bland annat består av Business Sweden, vilket är till god hjälp.

– Många svenska företag vill synas i världens viktigaste och mest synliga stad; New York. Det var också ett av huvudargumenten till varför näringsminister Mikael Damberg lät öppna konsulatet igen, säger Pagrotsky och avslutar med att visa en film på sin telefon från midsommarfirandet, som generalkonsulatet anordnade i Battery Park och som samlade tusentals amerikaner – av olika nationaliteter – för att tillsammans dansa “små grodorna” kring midsommarstången.

Platsannonser