Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

”Påföljderna borde ha blivit strängare”

EBM:s åklagare Jonas Myrdal är nöjd med gårdagens dom men hade framförallt sett att Lazard-mannen skulle ha dömts till fängelse.

Uppdaterad 2018-09-29
Publicerad 2018-06-19

I går kom Svea Hovrätts dom i Axis-härvan. Samtliga åtalade dömdes, liksom i tingsrätten, för grovt insiderbrott. 

- Det är glädjande att vi kan lyckas i ett komplext indiciemål. Att rätten  gör en noggrann och initierad bedömning i ett mål av detta slag och landar i realistiska bedömningar och slutsatser, säger EBM:s åklagare Jonas Myrdal.

Påföljderna mildrades dock i hovrätten där bland annat Lazard-mannens fängelsestraff på ett år istället blev villkorlig dom.

- Det är något av en besvikelse. Vi tycker att dessa brott motiverar ett strängare straffvärde, säger Jonas Myrdal.

Ekobrottsmyndigheten hade velat se att Lazard-mannen hade dömts till 1,5 års fängelse.

- Vi vill understryka att han hade en oerhört känslig och förtroendefull position såsom rådgivare under uppköpsprocesserna. I hans ställning  är det väldigt allvarligt om man sprider insiderinformation, säger Jonas Myrdal.

Ett av hovrättens skäl till strafflindringen är att det inte är visat att Lazard-mannen haft uppsåt till den vidare spridning som skett från hans 60-årige kusin till dennes arbetskollegor.  

Jonas Myrdal uppger att den vidare spridningen ligger i regel utom den initiala spridarens, källans, kontroll och han ifrågasätter därför om uppsåt till en eventuell spridning i senare led överhuvudtaget taget kan vara relevant.

- Om påföljden ska påverkas bör det åtminstone ha framkommit att källan har försökt förhindra fortsatt spridning, annars föreligger rimligen likgiltighetsuppsåt. I alla händelser bör ett eventuellt uppsåt till vidare spridning endast ha en marginell betydelse i detta mål.

Jonas Myrdal uppger även att Lazard-mannens 60-årige kusin som i hovrätten var den ende som fick ett fängelsestraff borde ha dömts till ett strängare straff.

- Ett års fängelse är för lågt med tanke på att han handlade för väldigt stora summor och att det skedde genom upprepad handel inför tre  kraftigt kurspåverkande pressmeddelanden. Härtill tillkommer föranledande i två fall samt att det var ett ovanligt aktivt föranledande, säger Jonas Myrdal.

Han berättar att den 60-årige mannen ”legat på och närmast uppmanat” en av de medåtalade att handla. Mot denna bakgrund borde han få ett strängare straff, anser Jonas Myrdal och EBM.

Den 60-årige mannen handlade aktier i Transmode vid tre tillfällen för drygt 281.000 kronor och sålde dem senare med vinst om cirka 53.000 kronor. Han handlade även aktier i Axis vid två tillfällen för cirka 970.000 kronor och sålde aktier några veckor sedan med en vinst på cirka 724.000 kronor. Senare förvärvade han på nytt aktier i Transmode vid fyra tillfällen för sammanlagt cirka 2,29 miljoner kronor och sålde aktierna två dagar senare med en vinst om cirka 473.000 kronor.

Av domen framgår det att de åtalade ändrade sina förklaringar till handeln under processens gång. Det som sades under polisförhören korrigerades under huvudförhandlingarna. Hovrätten valde att bortse från uppgifterna under huvudförhandlingen och istället gå på uppgifterna som lämnades under polisförhören.

- Det är i dessa mål vanligt att man försöker snygga till sin berättelse i rätten, att man kommer med bortförklaringar eller kryptiska förklaringar till det som man sagt i polisförhör. Det är därför glädjande att man i detta mål inte kommit undan med detta. Att domstolen varit noggrann och kritisk i sina bedömningar och bedömt att det lämnats väsentligt avvikande uppgifter i rätten, säger Jonas Myrdal.

Han berättar att åklagarsidan ofta anser att domstolarna alltför lättvindigt bedömt att det inte funnits några större avvikelser mellan uppgifter som lämnats under polisförhören och uppgifter som tidigare lämnats under polisförhör, vilket leder till att de "friserade" uppgifterna vid domstolsförhören läggs till grund för bedömningen.

- Här har man sett igenom detta. Det  var ovanligt tydligt här men om hovrätten inte varit så noggrann och kritisk så är det möjligt att den istället hade utgått från de tillrättalagda förhören i tingsrätten. 

Bland bevisen fanns samtalslistor och sms och mail i samband med handeln mellan de åtalade. Enligt Jonas Myrdal var EBM även noggrann med att gå igenom handelsmönstret för att slå fast att det var en avvikande handel. 

- Hovrätten har tagit till sig av den informationen som är rätt komplex och detaljerad och förstått att den är riktig.

De åtalade hade även begränsad erfarenhet av värdepappershandel, vilket hovrätten noterade då risknivån och det satsade beloppet avvek kraftigt mot deras tidigare handel.

- Vi lade även mycket krut på att bemöta de tilltalades invändningar och förklaringar. I dessa mål är det vanligt med efterhandsrekonstruktioner och det också är lätt att skapa sådana, exempelvis genom att man hävdar att handeln föranletts av   investeringsrekommendationer och olika uttalanden med mera på nätet. Vi lade mycket möda på att bemöta dessa påståenden och visa på motsägelser och orimligheter i dessa påståenden.

Tror du att domen kommer överklagas?

- Nej, det tror vi inte. I skuldfrågan kan det rimligen inte finnas någon chans att HD tar upp detta.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in