FinansNyhet

”På vår marknad råder fortsatt stort tryck”

Publicerad

Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar ökade intäkter om 21 procent till 267 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2017 jämfört med 221 miljoner kronor samma period i fjol. 

Realtid.se

I dag presenterar Victoria Park delårsrapporten för tredje kvartalet samt niomånadersperioden under 2017 som visa ökade intäkter om 21 procent till 267 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2017 jämfört med 221 miljoner kronor samma period i fjol. Driftnettot blev 157 miljoner kronor jämfört med 126 miljoner kronor samma period i fjol.

Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 126 miljoner kronor i kvartalet jämfört med 135 miljoner kronor samma period i fjol.

Efter skatt blev resultatet 170 miljoner kronor jämfört med 179 miljoner kronor samma period i fjol, vilket motsvarar 0,68 kronor per aktie jämfört med 0,72 kronor samma period i fjol.

Annons

Under niomånadersperioden ökade intäkterna med 33 procent till 786 miljoner kronor jämfört med 589 miljoner kronor samma period i fjol

Fötvaltningsresultatet ökade med 50 procent till 256 miljoner kronor jämfört med 171 miljoner kronor samma period i fjol. detta motsvarande 1,06 kronor per aktie jämfört med 0,75 kronor per aktie.

Resultatet efter skatt uppgick till 1.330 miljoner kronor jämfört med 677 miljoner kronor samma period i fjol. Detta motsvarade 5,45 kronor per aktie jämfört med 2,75 kronor per aktie samma period i fjol.

Annons

Substansvärdet ökade med 53 procent till 26,64 kronor per aktie jämfört med 17,40 kronor per aktie.

– Färsk statistik visar att prisutvecklingen på bostadsrätter stannat av. Branschbedömare menar att den pågående byggboomen är en av anledningarna samt myndigheters ambition att införa nya regler i syfte att kyla av bostads- marknaden. Detta gäller framför allt Stockholms innerstad där många och mer exklusiva lägenheter är i produktion. Bostads-bristen kvarstår dock runt om i landet. På vår marknad råder fortsatt stort tryck, inte minst vad avser efterfrågan på våra nyrenoverande lägenheter med en hyresnivå som når en bred målgrupp, kommenterar vd Peter Strand.

Han avslutar vd-ordet med att bolaget ska expandera ytterligare för att nå det långsiktiga målet om en fastighetsportfölj värd 20 miljarder kronor. I dag uppgår marknadsvärdet på portföljen till 14,6 miljarder kronor

Annons
Annons