Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting
Konsult

"PA är inne i en expansiv fas"

"Vi fortsätter vår expansion under 2018 och vi kommer att satsa ännu mer på innovation. Bland annat kommer vårt innovationscenter i Cambridge att få en allt mer central roll i våra managementkonsulttjänster". Det säger Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-02-13
Publicerad 2018-02-13

Magnus Krusberg, Sverigechef på managementkonsultfirman PA Consulting, kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?
 
– PA är inne i en expansiv fas där vi under de senaste åren har stärkt vår närvaro inom framförallt finansmarknad, offentlig sektor, energi och transport. Vi är involverade i många intressanta strategi-, innovations- och förändringsarbeten med våra kunder. Under 2017 har vi också satsat på en forskningsstudie om nästa generation Fintechbolag tillsammans med Handelshögsskolan och etablerat ett partnerskap med Stockholm Fintech Hub.

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)? 

– Det är högt tryck i konsultbranschen och det är stor konkurrens om duktiga medarbetare. Vi har trots det lyckats rekrytera många nya vassa konsulter under 2017. Det som lockar är bland annat att vi är inne en mycket spännande global expansion tillsammans med vår huvudägare Carlyle Group och att vi satsar på jämställdhet och modernt ledarskap. 

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– En intressant utveckling är att digitalisering och innovation har blivit en naturlig del av all affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är involverade i ett flertal intressanta innovationsprojekt där vi hälper både företag och myndigheter att ställa om till en ”Verksamhet 2.0” där digitalisering är en förutsättning för att lyckas in i framtiden. 

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Information blir en allt viktigare tillgång för alla företag och myndigheter. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) samt andra lagar och regler ställer allt högre krav på hur information behöver hanteras i alla produkter och tjänster. Det har gjort att styrning och hantering av information har hamnat på lednings- och styrelsenivå. Informationshantering är inte längre en fråga som IT ska lösa på egen hand utan måste hanteras som ett av de viktigast perspektiven när man leder och driver en verksamhet.

Vad händer hos er under 2018? 

– Vi fortsätter vår expansion under 2018 och vi kommer att satsa ännu mer på innovation. Bland annat kommer vårt innovationscenter i Cambridge att få en allt mer central roll i våra managementkonsulttjänster. 

Platsannonser