FinansNyhet

P27-utmanaren Centiglobe sjösätter multi-valutaplattform 2021

CentiglobeCentiglobe
Jonas Lantton, CTO, Dr. Henrik Gradin, vd, Centiglobe. Foto: Centiglobe
Publicerad

Centiglobe planerar att, i början av 2021, sjösätta det blockkedjeteknikbaserade multi-valuta-betalningssystem som bolaget utvecklat. Med lanseringen i sikte pågår arbetet med en kapitalrunda för fullt, säger Dr. Henrik Gradin, grundare och vd i Centiglobe, till Realtid.

Marlène Sellebråten

– Vi öppnar en runda i januari för att ta in kapital för tillväxt, initialt ta systemet live, först i tre betalningskorridorer och sedan ytterligare fyra länder som vi ska börja integrera i systemet. Kapitalet ska hjälpa oss med att gå live och att generera intäkter i systemet.

Enligt Gradin finns idag inget system som det Centiglobe utvecklat. Centiglobes multi-valuta-transaktionssystem använder sig av en av världens snabbaste blockkedjetekniker, även den utvecklat av Centiglobe, och möjliggör simultant valutaköp och valutaväxling i realtid. Bolagets målsättning är att vara den ledande plattformen för cross-border-betalningar i realtid. I jämförelse med andra system som är under utveckling, i synnerhet i Norden P27, är Centiglobes lösning decentraliserad i sin natur och erbjuder valutaväxling samtidigt som clearing, säger Henrik Gradin.

–  Vi är en kollaborativ plattform och jobbar med cross-border i realtid. Sedan finns nationella initiativ för realtidsclearing, men inget som är cross-border. Det som finns är centraliserade system med prefunding-lösningar. För cross-border betalningar används framförallt Swift och CLS FX Settlement. Men med CLS settlas alla affärer en dag senare medan vi kan göra det i realtid och med samtliga valutor istället för de 18 som hanteras av CLS. Det är viktigt med tanke på att hälften av världens valutor och transaktioner inte finns med i CLS FX Settlements. Det innebär ökade kreditrisker det med. Genom att genomföra valutaköp och valutaväxling samtidigt och i realtid, och därmed slippa prefunding, minimerar vi kreditriskerna, säger Henrik Gradin.

Annons

– Vi har utvecklat ett globalt betalningssystem på blockkedja, vilket kan ses lite som ett globalt Swish för finansiella institutioner. Vi blev inspirerade av bitcoin men då bitcoin har en rad olika utmaningar såsom den enorma energikonsumtionen och valutans volatilitet har vi tagit fram en teknik som inte har dessa problem, säger Henrik Gradin. Vi jobbar endast med stablecoins.

Centiglobe använder sig av en extremt snabb blockkedjeteknik och kan därmed erbjuda den snabbaste decentraliserade betalningssystem i världen.

– Vi är båda multivaluta och cross-valuta och båda kan vi göra i realtid och det är vi helt ensamma om. Genom att hantera valutaköp och valutaväxling i realtid minimera man kreditrisken jämfört med nuvarande system, säger Jonas Lantto, CTO på Centiglobe. Genom att använda sig av blockkedjeteknik så finns det flera parter som man kan lita på istället för en enda centraliserad aktör.

Annons

Revolut sjösatt förra veckan ett nytt betalningssystem för företag, som även det möjliggör cross-valutabetalningar. Även Facebooks digitala valuta Diem (f.d. Libra) ska snart sjösättas. Centiglobe ser båda som snarare kund och partner än konkurrenter.

– Revolut vänder sig mer till konsumenterna och vi skulle exempelvis kunna vara den som erbjuder backend-systemet till deras tjänster. Vad gäller Diem så kollar vi hur vi skulle kunna integrera mot Diem. Vårt mål är att erbjuda en plattform baserad på vår växlingsmotor.

Centiglobe använder alltså endast stablecoins, det vill säga valutor som backas av andra tillgångar eller benchmarks, exempelvis dollar, eller centralbankers backade digitala valutor (CBDC), exempelvis svenska e-kronan. Förutom Kina har ett tiotal länder testverksamheter för CBDC men Centiglobe jobbar redan nu med att kunna hantera CBDC när dessa går live. Fintech-bolaget har valt att använda AWS-molnet för att under tiden testa sitt system samt, när det blir dags, skala upp.

Annons

– Vi använder molnet för att skala upp men även för att bygga in redundans och lastbalansering och även göra storskaliga tester. AWS ger oss möjligheten att vara flexibla och undvika investering i hårdvara under tillväxtperioden, säger Jonas Lantto. Istället för att genomföra tester i simulerade miljöer har vi till exempel enkelt kunnat genomföra livetester via 64 noder utspridda över hela världen tack vara AWS.

Hittills har Centiglobe genomfört en rad proof-of-concept mot olika wallets och med testtransaktioner. Nästa år börjar bolaget med riktiga transaktioner och satsar på en exponentiellt tillväxt. Idag omsätts tusentals miljarder genom CLS FX settlements varje dag, en liten andel av det kan redan skapa stora intäkter.

– Med 10 partner i systemet skapar vi 90 korridorer så vi växer kvadratiskt i takt med varje ny partner. Vi siktar in oss på korridor där det finns intressanta flöde och fokuserat bland annat på Norden. Men när vi sätter upp en korridor pratar vi med våra partners för att se vilka behov de har och anpassar därefter, säger Henrik Gradin.

Centiglobe har valt att tillämpa en traditionell affärsmodell och tar betalt för licens, transaktionskostnader samt beroende på korridor en andel av valutaväxlingens belopp.

Annons