Juridik

Översyn av immaterialrättsintrång

Regeringen har beslutat att en utredning ska överväga straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång.

Uppdaterad 2017-01-20
Publicerad 2017-01-20

Regeringen har påbörjat ett arbete kring en immaterialrättsstrategi som tar ett samlat grepp kring innovation och skapande både ur ett företagar- och ett konsumentperspektiv.

Utredningen som nu tillsatts är ett av flera initiativ inom ramen för en sådan strategi. Strategin kommer bland annat att omfatta möjligheten att öka tillgängligheten till flera lagliga alternativ för publiken samtidigt som upphovsmännen får ersättning. En del av regeringens arbete inom detta område är den uppförandekod som under kulturministerns ledning tagits fram tillsammans med branschen i syfte att främja innovation, investeringar och utvecklingen av lagliga alternativ.

För att komma åt den storskaliga brottsligheten ska nu även straffskalorna för de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång utredas. Utredningen tar således sikte på den strategiskt planerade brottsligheten som drivs med ett kommersiellt syfte. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2018.

– Den digitala utvecklingen har stora fördelar för ett fritt åsiktsutbyte och skapar snabb och enkel tillgång till ett stort utbud av skyddade produkter och tjänster. Samtidigt måste vi motarbeta den kommersiella och organiserade brottsligheten. På så sätt kan vi fortsätta att dra största möjliga nytta av digitaliseringens fördelar och skapa fler jobb, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in