FinansNyhet

Överskott på 25 miljoner kronor efter HQ-konkursen

HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist.
Publicerad

HQ-konkursen är på väg att avslutas. Borgenärer får full utdelning och aktieägarna får dela på drygt 25 miljoner kronor. ”Det blev mycket utredningsarbeten i olika delar och en del konflikter också”, säger konkursförvaltaren Bill Kronqvist.

Sara Johansson

Nu dammsugs de sista bitarna av finansbolaget HQ AB upp innan det helt och hållet läggs till historien. Bolaget har inte haft någon verksamhet sedan Finansinspektionen återkallade tillståndet för dotterbolaget HQ bank i augusti 2010. Det enda man man fått lov att göra är att driva de processer man är inne i. Den sista tvisten avslutades i januari i år då Högsta domstolen valde att inte meddela prövningstillstånd rörande förlikningsavtalet mellan HQ AB:s konkursbo och Öresund, KPMG och Mats Qviberg.

Konkursförvaltare Bill Kronlund lämnade in slutredovisningen, utdelningsförslaget och arvodesräkningen i slutet av augusti i år.

Där framgår att kostnaderna i konkursen uppgick till cirka 7 miljoner kronor, merparten utgjordes av förvaltararvode. 

Annons

Bill Kronqvist yrkade förvaltararvode uppgick totalt till drygt 8,5 miljoner kronor där han redan tidigare tagit ut drygt 6 miljoner kronor i förskott.

Det framgår även att de bevakade borgenärerna får full utdelning om totalt cirka 860 000 kronor. Största borgenär är en advokatfirma i Gävle som hade en fordran om drygt 200 000 kronor. Med på listan fanns även EY med en fordran på cirka 190 000 kronor.

Efter dessa poster återstår ett överskott i konkursbolaget om cirka 25,2 miljoner kronor. Överskottet ska enligt Bill Kronqvist återgå till bolaget som fortsatt är i likvidation.

Annons

– Sedan kommer likvidatorn att utdela detta till aktieägarna, säger Bill Kronqvist från Kronqvist Advokatbyrå.

Han berättar för Realtid att HQ-konkursen är ”väldigt speciell” med mycket koncentrerat arbete kring en stor fråga.

– Det blev mycket utredningsarbeten i olika delar och en del konflikter också.

Annons

Hur vanligt är det med konflikter i konkurser?
– Ganska ovanligt. Jag har själv inte varit med om det. Det kan ju komma upp att det finns olika intressen men detta var lite udda.

I och med att bolaget redovisade överskott i konkursen valde konkursboet att inte sälja den tavla som föreställer Sven Hagströmer och Mats Qviberg. Tavlan har uppvisats för Bukowskis och Stockholms Auktionsverk för värdering och ”några anbud har emottagits”.

Bill Kronqvist har lyckats få in en del medel till konkursen, bland annat en deposition om 50 000 dollar, från Navigant Holding som var sakkunnig i rättsprocessen.

Värdepapper har även sålts.

Bill Kronqvist beskriver i arvodesräkningen hur han blivit tvungen att sätta sig in i den process som fördes i tingsrätten mellan bolaget och de tidigare styrelseledamöterna i bolaget och i bolagets tidigare dotterbolag HQ bank AB samt läsa domen på 2 600 sidor.

När Bill Kronqvist tog uppdraget som konkursförvaltare var domen överklagad av HQ genom ett så kallat blankt överklagande. En grupp på advokatbyrån fick gå igenom målet och domen för att göra en bedömning av om talan skulle övertas av konkursboet eller inte.

”Målet har som sagt varit ytterst infekterat och respektive kärande- och svarandesida har presenterat, av naturliga skäl, väldigt divergerande bilder av målet och processen vid tingsrätten. Det respektive part haft gemensamt var att bägge sidor riktat mycket stark kritik mot tingsrättens dom och ifrågasatt domen, såväl utifrån det ogenomträngliga och föga bearbetade sätt på vilket den skrivits, huruvida domen innehåll faktiskt motsvarade vad som gjorts gällande i målet av respektive part samt huruvida rätten ens hade förstått vad som hade åberopats från respektive sida”.

Konkursförvaltaren beskriver att arbetet med att läsa in sig på processmaterialet tog lång tid och att motpartsombuden har haft en mängd kontakter med konkursboet för att diskutera målet diskutera möjligheterna att nå en förlikning. Kontakterna med de företrädarna på HQ-sidan har främst gått via styrelseordförande Christer Sandberg som även var ombud för bolaget. Han befann sig dock i USA kort efter konkursutbrottet, vilket försvårade kommunikationen.

Vidare uppger Bill Kronqvist att han diskuterat målet med sakkunniga men att det har varit svårt att få kontakt med någon som inte redan var utjävad i målet då de flesta som skulle kunna ha någon expertkunskap har kontaktats av i många fall motparterna.

Bill Kronqvist berättar även att konkursboet har kontaktats av anställda som velat dela med sig av sin bild av ”hur den aktuella derivatportföljen de facto hanterades och framförde kritiska synpunkter på hur processen förts”.

Det framgår även att ingen sida i processen tidigare har kontaktat personalen som ”de facto utförde arbetet som kritiseras i processen”.

– Jag kan inte förklara varför parterna inte har kontaktat dessa. Jag försökte informera mig så fördomsfritt som möjligt eftersom det fanns två parter som ville stoppa ned sin bild av allt i halsen på mig och jag försökte få min bild.

– Jag fick information men det var under en viss sekretess som detta skedde så jag kan inte prata öppet om detta. Men jag blev förvånad av de uppgifter som jag fick därifrån.

Hade dessa uppgifter kunnat påverka processerna?
– Nej, det skulle jag inte säga. Det hade varit svårt att få in i processen.

Bill Kronqvist skriver om det förlikningsavtal som sedan blev aktuellt med Öresund, KPMG och Mats Qviberg. Motparterna erbjöd att utge närmare 300 miljoner kronor genom att avstå rättegångskostnaderna enligt tingsrättens dom samt att de solidariskt betalade ett kontant belopp om cirka 25,5 miljoner kronor.

Han skriver att konkursboet har bedömt att förlikningsavtalet bör antas baserat på en sammanvägd bedömning av förutsättningarna att nå framgång och riskerna med en fortsatt process som inte var finansierad.

Detta ledde dock till en tvist mellan konkursförvaltaren och ägarna. Samma dag som förlikningen skulle gå igenom fick konkursboet en erbjuden säkerhet i form av en garanti och en borgen riktad till vissa borgenärer från ett bolag kontrollerat av Christer Sandberg. Bill Kronqvist menade dock att denna säkerhet inte var tillräcklig. Förlikningen gick igenom den 4 maj 2018.

Den överklagades dock till hovrätten som slår fast förlikningen den 19 juni 2018. Först den 23 januari 2019 beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Bill Kronqvist konstaterar även i handlingarna till tingsrätten att hans efterforskning efter brottsliga gärningar har inte medfört misstankar om brott mot borgenärer eller annan brottslighet.

Är ditt arbete slutfört nu? 
– Ja, det hoppas jag, om det inte blir mer bråk. Om det går som det ska så lämnar jag nu över detta överskott till HQ:s likvidator. Det är det sista jag gör.

De största aktieägarna i HQ AB är Sten Mörtstedts bolag Herma Securities som äger 28,3 procent av aktierna i bolaget, Christer Sandberg och Sten Lundgrens bolag CSL Fastigheter som äger 13,2 procent av HQ AB samt Solbakken AS som ägs av Kristoffer Stensrud. Detta enligt information från det senaste emissionprospektet från 2017.

Annons