Börs

Över fem miljoner avslut hos Nordnet

Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 5 054 240 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 266 013 avslut i snitt per börsdag.

Publicerad 2020-05-04

– Coronavirusets spridning, och dess påverkan på ekonomin i stort och enskilda sektorer och bolag, fortsatte att driva upp privatspararnas handelsaktivitet även i april, om än i något mindre omfattning än under mars. Aktiviteten understöddes dessutom av ett stort antal kvartalsrapporter. Sammantaget gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 5 054 240 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 266 013 avslut i snitt per börsdag, vilket är 130 procent mer än under samma månad 2019, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet i en skriftlig kommentar.

– Efter den mycket negativa och turbulenta börsmånaden mars fick de hört prövade privatspararna se en rejäl återhämtning under april. De nordiska marknaderna steg på bred front, med Finland som bäst i klassen med en uppgång på över 10 procent, säger Johan Tidestad.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in