Juridik

Över 100 anmälningar till EBM mot 24 Money

Över 100 anmälningar mot 24 Money har kommit in till Ekobrottsmyndigheten. Samtidigt strömmar konkursanmälningarna och stämningarna in till domstolarna och skulderna hos Kronofogden uppgår till drygt 33 miljoner kronor mot finanskoncernen.

Uppdaterad 2019-06-13
Publicerad 2018-04-04

Monark Finans krävdes i likvidation men bolaget redde snabbt upp problemet med Bolagsverket och anmälde en delgivningsbar person. Men problemen slutar inte där.  Monark Finans, tidigare 24Money Payments, befinner sig i ett pressat läge. Förutom en välkänd tvist med den tidigare chefsjuristen Henric Clewehielm och hans familj hotas nu bolaget med stämningar och konkursansökningar från flera håll. Dessutom har Ekobrottsmyndigheten ögonen på finansbolaget då över 100 anmälningar kommit in till myndigheten från framförallt småsparare som känner sig lurade av finanskoncernen.

Hos Kronofogden finns det skulder registrerade om 7.744.418 kronor i skrivande stund mot Monark Finans, tidigare 24 Money Payments, som var moderbolaget till 24 Money Spar. Största fordringsägaren är Tavex AB som har tre fordringar mot bolaget om totalt 7 miljoner kronor. Kronofogden gjorde det senaste det utmätningsförsöket den 13 mars 2018, utan framgång.

24 Money Spar har skulder på 9.416.099 kronor hos Kronofogden i skrivande stund. Största fordringsägaren är Skatteverket som har fem fordringar som uppgår totalt till cirka 1,4 miljoner kronor. Inga försök till utmätning har skett mot 24 Money Spar.

Även Monark Finans tidigare moderbolag och största ägare Fipaso, som ägs av vd:n Firoz Patel, har stora skulder hos Kronofogden om 15.947.913 kronor i skrivande stund. Fordringsägaren är Watch Out Consulting AB, som ägs av den tidigare chefsjuristen.

Listan på mål som gått till Stockholms tingsrätt samt till Uppsala Tingsrätt är även lång av fordringar och konkurshot mot finansbolagen.

Tavex har stridit om sina fordringar sedan i september 2017. En deldom har kommit och parterna har tidigare kommit överens om att betalningar ska ske, vilket alltså inte har skett.

Det finns även ett bolag som tillhandahållit en programvara och support till Monark Finans som inte fått betalt sedan sommaren 2017. Bolaget kräver Monark Finans på cirka 35.000 kronor för sju obetalda fakturor sedan den 4 augusti 2017.

Men det är inte bara företag som saknar sina pengar. Mängder av privatpersoner har även vänt sig till domstolarna för att få tillbaka de pengar som de satt in som sparande i dotterbolaget 24 Money Spar. Ofta har småspararna satt in 50.000 kronor med lovord om en ränta om upp till 10 procent per år. Nu kommer inte småspararna åt sina konton och vänder sig därför till EBM och till domstolarna i förhoppningen att få hjälp.

Så sent som för drygt en vecka sedan kom en tredskodom som förpliktigar bolaget att betala en av spararna 50.000 kronor jämte en årlig ränta om 6,5 procent från 1 januari 2017 till dess betalning sker. En tredskodom utdöms när ena parten inte infinner sig till förhandling, som i detta fall.

Samtidigt stämmer Monark Finans Billsource AB, som anlitat den tidigare chefsjuristen på bolaget som ombud i tvisten, på cirka 4 miljoner kronor. Grunderna är att Billsource hade ett uppdragsavtal att administrera, ta emot och redovisa inbetalningar samt genomföra betalningsuppdrag för Monarks räkning. Efter detta uppdrag saknas en inbetalning från Billsource om cirka 4 miljoner kronor, enligt stämningen. Billsource åberopar å sin sida kvittningsfordringar som bolaget har mot Monark bland annat i och med att Monark inte utfört de tjänster som bolagen avtalat om.

I skriftväxlingen i en av tvisterna uppger ombudet Thomas Lindwall att Monark Finans inte längre är moderbolag till 24 Money Spar samt att Firoz Patel och de övriga tidigare företrädarna inte längre har något med bolaget att göra. Firoz Patel har å sin sida återkopplat till domstolarna och bett dem att skicka delgivningarna till rätt part när det gäller 24 Money Spar.

Årsrapporter innan krisen:

Av Monark Finans senaste årsrapport, som offentliggjordes innan krisen i bolaget blev uppmärksammad, 21 juni 2017, framgår det att Firoz Patels bolag överlåter sina aktier i Monark Finans till MH Pillars Ltd i Storbritannien. Samtidigt framgår det att de mindre aktieägarna, cirka 300 stycken, i bolaget kan vänta sig en utdelning i form av aktier i dotterbolaget Easy Telecom där avsikten var att börsnotera bolaget under Q3 2017. Enligt rapporten var marknadsvärdet på bolaget 64 miljoner kronor. Under året (2016) uppgick aktieägartillskottet i bolaget till drygt 60 miljoner kronor. Bolaget gjorde en förlust om cirka 39 miljoner kronor det året. Skulder till koncernbolag uppgick till cirka 44 miljoner kronor. Bolaget tog även ett obligationslån under året om drygt 10 miljoner kronor. Nedskrivningarna i bolaget uppgick till cirka 18 miljoner kronor.

Av 24 Money Spars senaste årsrapport framgår det att bolaget gick med en förlust om cirka 15,7 miljoner kronor. Bolaget fick även ett aktieägartillskott om drygt 15 miljoner kronor. Fordringarna hos koncernbolag uppgick till 43,8 miljoner kronor. Nedskrivningar av andelar i koncernbolag uppgick till cirka 14,4 miljoner kronor under året samt 1,6 miljoner kronor från övriga finansiella anläggningstillgångar. Långfristiga skulder till sparkunder uppgick under 2016 till 8,7 miljoner kronor.

Av Fipasos senaste årsrapport framgår det att bolaget har "extraordinära kostnader" om 27,8 miljoner kronor. Årets resultat landade därmed på en förlust om cirka 27,8 miljoner kronor. Bolaget har även under året fått ett aktieägartillskott om 34,5 miljoner kronor.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in