Penningpolitik

“Ovanligt osäkert konjunkturläge” bakom SBAB:s mer duvaktiga syn på Riksbanken

SBAB senarelägger sin prognos om nästa Riksbankshöjning med nära två år främst till följd av ett ovanligt osäkert internationellt konjunkturläge, säger bolåneinstitutets chefsekonom Robert Boije. 

 

Uppdaterad 2019-08-22
Publicerad 2019-08-22

SBAB spår i sin nya prognos att Riksbanken väntas höja reporäntan först i april 2022, jämfört med sin tidigare prognos från maj om en höjning av reporäntan i mitten av nästa år. 

– Det är ett väldigt osäkert och ovanligt svårbedömt läge i världskonjunkturen. Avgörande för reporänteutvecklingen blir vad som händer i omvärlden, säger Robert Boije. 

Boije säger att många bedömare verkar uppenbart oroade för en rejäl nedgång i världskonjunkturen. Samtidigt finns det flera potentiellt positiva händelser som skulle kunna ge en positiv skjuts till världskonjunkturen. Han nämner bland annat om handelskriget mellan USA och Kina skulle klinga av, oron i Hormuzsundet försvinna och om det skulle komma positiva signaler kring brexit och Italien.  

SBAB:s huvudprognos är att det blir en relativt mild konjunkturavmattning både i Sverige och globalt under ett par år, uppger Boije. 

– Räntorna har fallit ganska kraftigt världen över under senare tid med negativa räntor för bland annat tyska 30-åriga obligationer och schweiziska 50-åriga obligationer, det bottnar i en oro för världskonjunkturen men också i strukturella faktorer som väntas ge negativa globala realräntor under lång tid framöver, säger Robert Boije. 

Han förklarar den kraftigt senarelagda prognosen även med att Fed och en rad andra centralbanker har sänkt räntorna i sommar samt att räntemarknaden räknar med en klart mer duvaktig penningpolitik än vad Riksbanken hittills meddelat. SBAB:s nya prognos är enligt Boije i linje med räntemarknadens förväntan, medan Riksbanken själva hittills upprepat att nästa räntehöjning kommer runt årsskiftet. 

– Jag skulle bli extremt förvånad om inte Riksbanken justerar ned räntebanan vid sitt möte i början av september, säger Robert Boije.

Platsannonser