Susanne Fagerberg, ansvarig coronafrågor Länsförsäkringar Foto: LF
Susanne Fagerberg, ansvarig coronafrågor Länsförsäkringar Foto: LF
Försäkring

”Otroliga konsekvenser för företagsamheten i Sverige”

Myndigheternas rekommendationer om att svenskar bör stanna hemma och undvika kontakt leder till stora konsekvenser för företagen – men hos försäkringsbolagen har de inte mycket att hämta ut.

Uppdaterad 2020-04-02
Publicerad 2020-04-01

Coronakrisen ger efterdyningar i försäkringsbranschen och Länsförsäkringar, IF och Folksam vittnar alla om en ökad aktivitet från företagskunderna.

Många vittnar om att en mängd företagskunder har ställt in sina resor under våren.

– Vi har sett en våg av frågor kring avbokade tjänsteresor, säger Susanne Fagerberg, ansvarig för coronarelaterade frågor på Länsföräkringar.

Nu är dock de flesta resor inställda och mässor och event skjuts på framtiden. Frågorna handlar nu allt mer om hur företagsförsäkringen eventuellt kan hjälpa till vid avbrott i verksamheten till följd av sviktande kundunderlag och liknande och frågor kring det.

– Avbeställda tjänsteresor leder till uteblivna intäkter för resebolagen men naturligtvis påverkas även vi. För det fall någon på tjänsteresa skulle drabbas av coronasmitta täcker försäkringen vården. 

– På Länsförsäkringar får vi även frågor från företag vars verksamheter påverkats hårt och som medför att det är tufft ekonomiskt. Det tar sig bland annat uttryck i att företag som vanligtvis betalar sina försäkringar på årsbasis nu går över till en månadsvis betalning.

Susanne Fagerberg menar att företag som nu går igenom en tuffare tid behöver gå igenom verksamheten för hitta kostnadsbesparningar.

– Vi försöker såklart hjälpa företagen att inte skapa onödiga kostnader i sin verksamhet. Har man fordon försäkrade men inte använder dem just nu kan exempelvis försäkringsskyddet minskas och fordonet ställas av. Många företag som har affärer med utlandet lider av uteblivna leveranser, färre jobb och nästan alla vi pratar med har behov av att se över sin verksamhet i relation till krisen, säger Susanne Fagerberg.

Det svåra med coronakrisen, rent försäkringstekniskt, är att inga direkta skador som aktiverar en försäkring skett. Många som söker ersättning får negativa besked då ett minskat inflöde av kunder eller jobb inte är försäkringsmässigt skyddat. En försäkring täcker typiskt sett sådant som skador i form av brand, vattenskador eller inbrott.

– Vi hade ett exempel på ett maskinavbrott där reservdelarna från Kina inte kommit fram i tid vilket genererade ett avbrott i verksamheten. En förlängd avbrottstid i verksamheten till följd av att leveranser är försenade till följd av coronakrisen är då något som ersätts enligt försäkringsskyddet.

Det finns däremot mindre skydd mot Folkhälsomyndighetens och regeringingens rekommendationer om att svenskar bör stanna hemma och undvika kontakt.

– Det skapar otroliga konsekvenser för företagsamheten i Sverige och skadorna dessa rekommendationer leder till passar inte in i det vanliga egendomsskyddet.

Susanne Fagerberg lyfter också upp flera exempel på hur företag arbetar innovativt under krisen.

– Vi har kontakt med restauranger som samverkar med budbilar, portionsförpackar mat och säljer till alla som är isolerade nu eller tillfälligt jobbar hemifrån om. Helt nya distributionskedjor skapas för att ut mat till kunderna. Jag blir imponerad över företagens innovativa förmåga att skapa någonting nytt när förutsättningarna blir annorlunda.

Även försäkringsjätten If märker av ett ökat tryck från företagssidan.

– Det är omkring 200 företagskunder som dagligen hör av sig till oss med frågor om corona. Några av de vanligaste frågorna handlar om hur försäkringen gäller inom reserelaterade frågor och ersättning för vårdkostnader, säger Samuel Hedin, ansvarig för sälj och service företag på If.

Många företag frågar om hur försäkringen gäller vid avbrott i verksamheten, exempelvis vid uteblivna leveranser eller inställda evenemang.

– Vi får såklart mycket samtal från kunder om hur de kan få hjälp av sitt försäkringsbolag när deras leveranser eller event blir inställda. Dessvärre har de flesta kunder inget skydd för en pandemi. Däremot hjälper vi såklart till med alla vanliga skador, säger Samuel Hedin.

If får också in många frågor kopplade till sjukvård. Vanligast är hjälp med sjukvårdsrådgivning samt om- och avbokningar till läkarbesök. Samuel Hedin uppger också att det ordinarie flödet av vanliga skador sker parallellt med krisfrågorna.

Folksam uppger att fler företag hör av sig till bolaget och att fler företagare nu tecknar försäkringar.

– Vår företagsaffär påverkas inte i någon större utsträckning än så länge. Dock är det fler företagare som ringer in. Vi ser både en ökad frekvens av företagare som säger upp sina försäkringar på grund av att de måste lägga ner sina företag, och samtidigt ser vi en ökning av företagare som nu tecknar försäkringar, säger Karin Lutz presstalesperson på Folksam.

Precis som på Länsförsäkring och IF, har fysiska möten ställts in på Folksam.

– I vissa företagsförsäkringar ingår en epidemiavbrottsförsäkring. Den gäller när myndigheterna fattar beslut om att stänga ner en verksamhet för att stoppa spridning av smitta, säger Karin Lutz.

Epidemiavbrottsförsäkringen lämnar inte ersättning för avbrott på grund av till exempel brist av varor eller sjuk personal. Den täcker inte heller om omsättningen minskar till följd av coronavirusets påverkan på omvärlden.

– I och med att myndigheterna ännu inte fattat något sådant beslut påverkas inte heller vi som försäkringsgivare av det, säger Karin Lutz.

Platsannonser