Fastigheter

Oscar Properties vill byta aktier och göra nyemission

Oscar properties kallar till extrastämma för ett erbjuda preferensaktieägarna att byta ut aktierna mot stamaktier samt för att genomföra en nyemission av stamaktier.

Uppdaterad 2019-10-09
Publicerad 2019-10-09

Bostadsutvecklaren Oscar Properties kallar till en extrastämma som ska hållas den 8 november 2019. Anledningen är ett erbjudande till preferensaktieägarna om att frivilligt byta sina aktier till nyemitterade stamaktier samt även besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare.

Erbjudandet går ut på att preferensaktieägarna frivilligt byter sina varje preferensaktie mot 25 nyemitterade stamaktier  medan varje preferensaktie av serie B byts mot 50 nyemitterade stamaktier. Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 70 procent av utestående preferensaktier anmäls för utbyte.

Detta genomförs som ett led i Oscar properties "fortsatta arbete med att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte att möjliggöra framtida vinstgenerering och att realisera den värdepotential som finns i projektportföljen", enligt pressmeddelandet.

Genom utbyteserbjudandet förstärks likviditeten och det egna kapitalet, samt skapar förutsättningar för att genomföra den föreslagna företrädesemissionen.

Nyemissionen av stamaktier föreslås med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare och är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs.

Oscar Properties skriver vidare  att bolaget "behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Bolagets obligationslån (vilket uppnåddes i maj 2019) och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen".

Vidare framgår det att vid en acceptansgrad om 70 procent i utbyteserbjudandet kommer 34,6 miljoner kronor bevaras årligen genom lägre utdelning.

"Bolaget är övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen lägger grunden för att Bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i Bolaget".

Bostadsutvecklaren skriver också att en positiv bieffekt av genomförandet av utbyteserbjudandet är att det kommer underlätta kommande kapitalanskaffningar för att finansiera framtida utvecklingsprojekt. Oscar Properties preferensaktie stiger på onsdag eftermiddag med drygt 17 procent, medan stamaktien faller med 9 procent.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in