Fastigheter

Oscar Properties växer utanför tullarna

Oscar Properties ambition är att växa i Stockholms förorter. Samtidigt ökar koncernens intäkter men resultatet är något lägre än samma kvartal i fjol.

Uppdaterad 2016-10-28
Publicerad 2016-10-28

Oscar Engelbert, vd för fastighetsutvecklingsföretaget Oscar Properties, presenterar i dag bolaget tredje kvartalsrapport för 2016.

"Det är med tillförsikt jag konstaterar att vi i dagsläget har sålt 82 procent av bostäderna vi har till salu i vår  portfölj  samtidigt  som  vi  förvärvar  nya  byggrätter  och  utvärderar  en  rad  projekt  att  investera  i.  Vi  har dessutom under året ökat takten i att ta Oscar Properties vidare mot framtiden", skriver han i rapporten.

Rörelsens intäkter uppgick till 470,5 miljoner kronor jämfört med 299,3 miljoner kronor samma period i fjol. För niomånadersperioden uppgick intäkterna till 1.245,7 miljoner kronor att jämföra med 575,8 miljoner kronor samma period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 98,5 miljoner kronor, jämfört med 106,5 miljoner kronor samma period i fjol. Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till 211,4 miljoner kronor jämfört med 148,4 miljoner kronor året innan.

Resultatet efter skatt uppgick till 74,8 miljoner kronor jämfört med 92,2 miljoner kronor samma period i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till 155,2 miljoner kronor under niomånadersperioden jämfört med 125 miljoner kronor året innan.

Resultatet per stamaktie uppgick till 2,43 kronor, jämfört med 3,07 kronor i fjol. Resultatet per stamaktie uppgick till 4,57 kronor, jämfört med 3,81 kronor under fjolårets niomånadersperiod.

Oscar Engelbert skriver att bolagets kassaflödet förbättrats och att i slutet av perioden uppgick kassan till 245 miljoner kronor.

"Det egna kapitalet översteg för första gången 1 000 mkr. Vår soliditet är god och finansieringsportföljen stabil", skriver han.

Koncernens  egna  kapital  uppgick  till 1.054,9 miljoner kronor per den 30  september  2016, jämfört med 876,3 samma påeriod i fjol.  Soliditeten uppgick till 31 procent, jämfört med 41 procent i fjol.  Balansomslutningen  uppgick  till  3.378,3  miljoner kronor jämfört med 2.118,4 miljoner kronor i fjol.

Under kvartalet såldes 71 bostäder, vilket kan jämföras med 154 bostäder samma period i fjol.

Enligt Oscar Engelbert arbetar Oscar Properties med att växa i Stockholms förorter utanför tullarna. I september förvärvades 50 procent av ett projekt i Nacka av Carlyle där förvärvspriset uppgick till 85 miljoner kronor. Samma månad förvärvades även aktierna i byggentreprenören Allegro Projekt som Osacr Properties ska använda för att växa och även kunna ta externa uppdrag utanför Oscar Properties.

Största ägare i bolaget är Oscar Engelbert genom bolag, 55,04 procent av innehavet och 57,92 procent av rösterna, därefter äger Staffan Persson genom bolag 8,69 procent av innehavet och 9,18 procent av rösterna. Ernström & C:o äger 6,70 procent av innehvaet och 7,08 procent av rösterna, tätt följt av fjärde AP-fonden som äger 5,18 procent av innehavet och 5,47 procent av rösterna.

Platsannonser