Fastigheter

Oscar Properties slopar utdelning

UPPDATERAD Bostadsutvecklaren Oscar Properties styr om i sin kapitalstruktur och förslår att bolagets utestående obligationslån förlängs. Bolaget meddelar även att utdelningen ställs in på obestämd tid. 

Uppdaterad 2019-04-02
Publicerad 2019-04-02

”Som ett led i Obligationsförlängningen kommer Bolaget att erbjuda obligationsinnehavare att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B i Bolaget”, heter det i ett pressmeddelande.

Oscar Properties kommer inte att inte att lämna någon aktieutdelning före obligationslånets förfall i september 2021 eller till dess att lånet har återbetalats. Styrelsen föreslår samtidigt att årsstämman inte fattar beslut om att någon vinstutdelning, vilket innebär att utdelning till preferensaktier ställs in på obestämd tid. Ingen inlösen av preferensaktier av serie B kommer heller att ske.

De inställda utdelningarna förväntas ge en årlig positiv likviditetseffekt om cirka 49 miljoner kronor.

Bolaget meddelar även att byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro kommer att avvecklas med förhoppningen om minskade årliga kostnader om 38 miljoner kronor.

–Bostadsmarknaden har under en tid varit mycket pressad, vi ser att de föreslagna åtgärderna kan ge oss en plattform där vi kan skapa nya möjligheter för Oscar Properties och våra aktieägare”, säger Oscar Engelbert, vd och huvudaktieägare i Oscar Properties, enligt pressmeddelandet.

Oscar Engelbert avyttrade själv 384.070 preferensaktier för drygt 69,9 miljoner kronor i september. Hade han haft kvar aktierna i dag hade de varit värda 17,5 miljoner kronor.

Aktien är ned knappt 8 procent vid 10-tiden på tisdagen. Preferensaktierna är ned med 55 och 65 procent.

 

Platsannonser